ไม้ผล
พุทรา
การปลูกพุทราไต้หวัน
21 พฤษภาคม 2556
21,139
พุทราพันธุ์ไต้หวันนี้สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี แต่ที่สวนของลุงทองปานนี้จะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคมของทุกปี โดยการปลูกพุทราพันธุ์ไต้หวัน ของคุณลุงทองปานนี้จะใช้วิธีนำต้นพุทราพันธุ์พื้นเมืองมาต่อกิ่งกับตอดพันธุ์พุทราไต้หวันและยังมีการเพาะกล้าขายต่อเพื่อให้ผู้อื่นนำไปปลูกอีกด้วย
++ การเพาะกล้าพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามวิธีของคุณลุงทองปาน พิมพ์พานิช ++

1.แช่เมล็ดพันธุ์พื้นเมืองไว้ 1 คืนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกดีขึ้น

2.โรยเมล็ดที่แช่แล้วลงในภาชนะปลูก เป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วน้ำแกลบดำคลุกปุ๋ยคอกผสมกันกลบทับภาชนะที่ปลูกไว้ทันทีเพื่อเป็นการเก็บความชื้น

3.รอจนกระทั่งครบ 7 วันเมล็ดพันธุ์ต้นอ่อนจะเริ่มงอกออกมา

4.เมื่อเมล็ดพันธุ์งอกขึ้นมาพ้นแกลบประมาณ 1-2 เซนติเมตร ให้ย้ายเมล็ดพันธุ์ไปลงปลูกในถุงดำ ถุงละ 1 ต้นซึ่งในถุงนั้นก็ต้องบรรจุดินร่วนผสมปุ๋ยคอกไว้เรียบร้อยแล้ว

5.จากนั้นก็ดูแลรดน้ำเช้าเย็นจนกระทั่งต้นกล้าโตเท่าขนาดดินสอจึงนำกล้าพันธุ์นั้นมาต่อยอดอีกครั้งกับพุทราพันธุ์ไต้หวันซึ่งจะเริ่มต่อได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน ? เดือนพฤษภาคมของทุกปี

6.เมื่อกล้าพันธุ์โตเหมาะสมเท่าขนาดของดินสอแล้วก็ให้ตัดกล้าพันธุ์ไปเสียบกับกิ่งพุทราพันธุ์ไต้หวันที่เลือกไว้แล้วได้เลย

7.มัดกล้าพันธุ์เสียบกับยอดกิ่งพุทราพันธุ์ไต้หวันโดยใช้เทปสำหรับตอนพืชพันบริเวณที่ต่อยอดให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันน้ำเข้าถ้าน้ำเข้าไปโดนอาจจะทำให้เน่าได้ จากนั้น 1 เดือนเบี้ยพันธุ์ที่ตอยอดไว้ก็จะแตกยอดมีใบโผล่ออกมา

8.เมื่อเบี้ยพันธุ์พุทราพันธุ์ไต้หวันที่เหมาะในการปลูกแล้วก็สามารถนำไปลงแปลงปลูกได้เลยที่สำคัญต้องปลูกในตอนเย็นประมาณ 5-6 โมงเย็นเพื่อให้เบี้ยพันธุ์ได้ปรับตัวตลอดทั้งคืนเพื่อให้พร้อมรับแสงแดดแรกในตอนเช้าวันใหม่

9.รักษาหน้าดินให้ชุมชื้น รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลรักษาให้ดีอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งกล้าพันธุ์แตกกิ่งออกมาและออกดอกออกผลต่อไป

10.ให้สังเกตการแตกกิ่งของกิ่งพุทรานั้นจะแตกกิ่งออกมาถี่มาก แต่ให้เด็ดกิ่งทิ้งทั้งหมด ให้เหลือไว้ประมาณ 4 กิ่งเท่านั้นเพราะทั้ง 4 กิ่งนี้จะมีตายอดเยอะและจะออกผลทุกยอดอยู่แล้ว ถ้าเหลือกิ่งไว้เยอะผลที่เกิดมาอาจดกเกินไปทำให้กิ่งหักไม่สามารถรับน้ำหนักได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทองปาน พิมพ์พาณิชย์ อายุ : 54 ปี
ที่อยู่ : 44 หมู่ที่4 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×