สมุนไพร
มะนาว
เคล็ดวิธีสู่ความสำเร็จของการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
20 พฤษภาคม 2556
8,467
คุณประไพร ศรีชัย อยู่บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่5 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ประกอบอาชีพทำการเกษตรมานานกว่า 20 ปี โดยการทำการเกษตรเเบบผสมผสาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ ปลูกมะม่วงไว้ 10 ไร่ ซึ่งมะม่วงที่ปลูกไว้มีหลายสายพันธุ์ ได้เเก่ พันธุ์ โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น มีการผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อจำหน่ายด้วย นอกจากนี้ยังปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ เเละลงดิน ในพื้นที่ อีก 3 ไร่ โดยมีการปลูกมะนาวไว้ 2 สายพันธุ์ ได้เเก่ พันธุ์ตาฮิติเเละมะนาวพันธุ์เกษตร โดยมะนาวก็มีการทำนอกฤดูเช่นเดียวกัน ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ : ในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ปลูกไปแล้วนับไปอีก 8 เดือน เกษตรกรสามารถบังคับให้ต้นออกดอกได้ ถ้าเกษตรกรจะบังคับให้มะนาวออกฤดูแล้งในรุ่นแรกแนะนำให้ปลูกต้นมะนาวในช่วงเดือนมกราคม ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ในปีเดียวกันบังคับต้นให้ออกดอกได้โดยใช้หลักการเหมือนกับที่ปลูกลงดิน ผลผลิตมะนาวฤดูแล้งจะไปแก่และเก็บผลผลิตขายได้ราคาแพงในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของปีถัดไป เท่ากับว่าการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ใช้เวลาปลูกเพียงปีเศษเท่านั้น เกษตรกรสามารถเก็บมะนาวฤดูแล้งขายได้

++ การเตรียมพื้นที่วางวงบ่อซีเมนต์ ++

1.พื้นที่ลุ่มเตรียมพื้นที่โดยการทำคันดินใหัมีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่า แนวระดับน้ำท่วม 50 เซนติเมตร แทงร่องหรือซอยร่องทำประตูน้ำเพื่อ ระบายน้ำเข้าออก ขนาดร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5-0.7 เมตร ใช้ระยะปลูก 5X5 เมตร

2.พื้นที่ดอนควรไถพรวนเพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 - 6 x 6 เมตร ทั้งนี้ขื้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

++ การวางแนวปลูก ++

แนวปลูก : จะต้องวัดพื้นที่ กว้าง x ยาว ก่อน เพื่อหาขนาดของพื้นที่ แล้วเว้นทางเดินประมาณ 2 เมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 1.20 เมตร ระยะระหว่างแถว 1.50 เมตร ปลูกแบบแถวคู่สภาพพื้นที่ปลูกจะต้องปรับให้เรียบเหมือลานตากข้าว วัดระยะการวางวงบ่อ การวางวงบ่อซีเมนต์พยายามวางให้เป็นเลขคู่เพื่อง่ายต่อการวางระบบน้ำและคำนวณแรงดันน้ำ ระบบการให้น้ำจะใช้แรงดันจากแท็งก์ส่งน้ำ ใช้หัวมินิสปริงเกลอร์ (ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) ท่อจะอยู่ตรงกึ่งกลางเพื่อกระจายน้ำได้สม่ำเสมอ มีการทดลองระบบการให้น้ำในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จนได้สูตรสำเร็จ 1 ประตูน้ำ จะต้องคลุมต้นมะนาวได้ 100 ต้น มะนาว 400 วงบ่อ จะมี 4 ประตูน้ำ อย่างนี้เป็นต้น

ระบบน้ำ : ส่วนของแท็งก์จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกจะก่อให้สูง ประมาณ 5 วงบ่อ หรือมีความจุน้ำได้ 1,200 ลิตร คุณพิชัยจะใช้แท็งก์นี้เพื่อผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วเปิดน้ำดีเข้าไปผสมปล่อยไปให้ต้นมะนาวในวงบ่อได้โดยตรง ส่วนแท็งก์อีกชุดหนึ่งจะก่อให้สูงประมาณ 9 วงบ่อ จำนวน 2 แท็งก์ เพื่อกักเก็บน้ำสะอาดแล้วช่วยในเรื่องของแรงดัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประไพ ศรีชัย 162 หมู่ที่5 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×