ไม้ผล
ทุเรียน
การเสียบยอด/เปลี่ยนยอดทุเรียน
25 มิถุนายน 2556
29,263
ทุเรียนยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่ได้รับ ความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งทำให้ยังคงมีเกษตรกรผู้ที่ต้องการต้นกล้าของทุเรียนพันธุ์ดีนั้นยังมี อยู่อีกเป็นจำนวนมาก โดยทุเรียนภายในประเทศที่นิยมปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายพันธุ์ และการเพาะต้นกล้าพันธุ์เพื่อให้ได้ทุเรียนพันธุ์ที่ดีนั้นเกษตรกรแต่ละคนก็ มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการเสียบยอดโดยใช้ต้นตอเป็นพันธุ์พื้นเมืองนั้นจะช่วยให้ต้นทุเรียนมี ความอดทน ต้านทานโรคและเติบโตได้ดีในพื้นที่นั้นๆ
คุณถาวร มีอาชีพหลัก คือ การทำต้นกล้าทุเรียนขาย ได้ทำการเปิดร้านและแปลงเพาะเพื่อจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ส่วนใหญ่กล้าทุเรียนที่คุณถาวรผลิตจะเป็นต้นกล้าที่ได้จากการเสียบยอด โดยจะใช้ต้นตอที่หากินเก่งอย่างทุเรียนบ้านหรือพันธุ์พื้นเมืองมาเปลี่ยนเสียบยอดพันธุ์ดีที่ตลาดต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการทำดังนี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ถาวร อนิวัฒน์
ที่อยู่ : x หมู่ที่4 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
22-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
26-35°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×