ไม้ผล
ทุเรียน
การเสียบยอด/เปลี่ยนยอดทุเรียน
25 มิถุนายน 2556
26,641
ทุเรียนยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่ได้รับ ความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งทำให้ยังคงมีเกษตรกรผู้ที่ต้องการต้นกล้าของทุเรียนพันธุ์ดีนั้นยังมี อยู่อีกเป็นจำนวนมาก โดยทุเรียนภายในประเทศที่นิยมปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายพันธุ์ และการเพาะต้นกล้าพันธุ์เพื่อให้ได้ทุเรียนพันธุ์ที่ดีนั้นเกษตรกรแต่ละคนก็ มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการเสียบยอดโดยใช้ต้นตอเป็นพันธุ์พื้นเมืองนั้นจะช่วยให้ต้นทุเรียนมี ความอดทน ต้านทานโรคและเติบโตได้ดีในพื้นที่นั้นๆ
คุณถาวร มีอาชีพหลัก คือ การทำต้นกล้าทุเรียนขาย ได้ทำการเปิดร้านและแปลงเพาะเพื่อจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ส่วนใหญ่กล้าทุเรียนที่คุณถาวรผลิตจะเป็นต้นกล้าที่ได้จากการเสียบยอด โดยจะใช้ต้นตอที่หากินเก่งอย่างทุเรียนบ้านหรือพันธฺุ์พื้นเมืองมาเปลี่ยนเสียบยอดพันธุ์ดีที่ตลาดต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการทำดังนี้

แปลงเพาะขนาด 50X100 ซ.ม. ต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ที่ต้นตอมีอายุ 20 วัน-1เดือน พร้อมสำหรับการเสียบยอด++ ขั้นตอนการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดี ++

1. เตรียมแปลงเพาะต้นตอ โดยการทำกรอบขนาด 50X100 ซ.ม.ไว้แล้วนำขุยมะพร้าวมาอัดลงไป จากนั้นก็ถอดกรอบออก

2. นำเมล็ดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองมาวางเรียงลงไปในแปลงเพาะให้หันไปในทิศทางเดียวกัน จนเต็มแน่นแปลงเพาะ

3. รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

4. เมื่อต้นตอพันธุ์พื้นเมืองมีอายุได้ 20 วัน ถึง 1 เดือน ก็พร้อมที่จะนำมาเสียบยอด

5. การเตรียมต้นตอนั้นจะต้องทำการ ตัดใบออกให้หมด โดยต้องตัดเตรียมล่วงหน้าไว้ 3 วัน ก่อนนำมาทำการเสียบยอด

6. เลือกยอดของกิ่งพันธุ์ที่จะนำมาเสียบ โดยกิ่งพันธุ์ที่ดีต้องเป็นทรงกลม ขนาดยาว 25-30 ซ.ม. ตัดมาใส่ถุงพลาสติกแล้วรีบปิดปากถุงเพื่อลดการคายน้ำ **กิ่งพันธุ์ที่ตัดมาจะต้องเสียบยอดในวันนั้น**

7. นำยอดกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้มาฝานเป็นรูปลิ่มสามเหลี่ยมเพื่อใช้เสียบ ยาว 2 ซม. และผ่าส่วนบนตรงยอดของต้นตอเพื่อใช้เสียบยอด

8. ผูกด้วยเชือกฟางให้แน่น ไม่ให้ยอดที่เสียบไว้ตกหล่นหรือเอียง

9. ตัดใบกิ่งพันธุ์ออกให้เหลือ 1/3 ของใบ และเหลือใบไว้ประมาณ 2-3 ใบ

10. นำไม้ไผ่มาปักทำโครง และคลุมด้วยพลาสติกใสไว้ทุกด้าน เพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิ กันน้ำและกันลม ไม่ให้ทำลายยอดที่เพิ่งเสียบไว้

11. คลุมไว้ 12 วัน โดยไม่ต้องเปิด หลังจากนั้น ให้เปิดด้านหน้าในช่วงเช้าทิ้งไว้ถึง 9 โมงแล้วปิด อีก 3 วัน หลังจากนั้นให้เปิดด้านหน้าไว้ตลอดไม่ต้องปิดอีก 3 วัน และท้ายสุดให้เปิดพลาสติกออกได้หมดเลย เพราะยอดที่เสียบไปจะผสานติดกับต้นตอและสามารถใช้การได้แล้ว

12. เลือกส่วนที่เสียทิ้งไป โดยต้นที่ต่อไม่ติดหรือติดไม่ดี จะตายหรือเหี่ยวไม่สมบูรณ์

13. แยกต้นกล้าไปใส่ในถุงเพาะโดยผสมดิน ปุ๋ยคอก และขุยมะพร้าว


--------------------- ^ ^ -----------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ถาวร อนิวัฒน์
ที่อยู่ : x หมู่ที่4 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×