ไม้ผล
กล้วย
การปลูกกล้วยตานีตัดใบและการทำปอกล้วยตานี
16 พฤษภาคม 2556
17,121
คุณนิตยา บำเหน็จ อยู่บ้านเลขที่ 140/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบอาชีพหลักคือปลูกกล้วยตานี เพื่อจำหน่ายใบตองจากกล้วยตานี โดยทำอาชีพมานับเป็นเวลา 25 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วมาทำปอกล้วยจากต้นกล้วยตานี โดยมีพ่อค้าจากกรุงเทพมารับ เพื่อนำไปแปรรูปทำเป็นเครื่องสานต่างๆ และนำไปปอกล้วยมัดปูทะเล เพราะมีความคงทน จากการทำอาชีพนี้ทำให้คุณนิตยา มีรายได้ทุกวัน เพราะปลูกใบตองไว้ประมาณ 10 ไร่ ทำให้ใบตองส่งให้ลูกค้าทุกวัน ส่วนใหญ่ใบตองจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดไท ที่กรุงเทพ โดยมีรถบรรทุกที่รับจ้างขนในพื้นที่ โดยคิดค่าขนส่งเป็นกิโลกรัม การทำอาชีพเสริมคือทำปอกล้วย เป็นการทำประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ โดยไม่ต้องมีต้นทุนใดๆ นำไปจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 10 บาท แต่ละเดือนถ้ามีการทำจริงจังก็ทำให้มีรายได้เพิ่มมาเป็นเงินนับ 10,000 บาท
++ การปลูกกล้วยตานี เพื่อตัดใบจำหน่ายเเละทำปอกล้วย ++

สภาพพื้นที่ : ต้องไม่มีลมแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากลม เนื่องจากลมจะพัดใบตองแตก ทำให้ไม่สามารถเกก็บจำหน่ายได้ หรือ ควรปลูกพืชอื่นเป็นแนวกันลม ล้อมรอบแปลงกล้วยตานี

สภาพดิน : ควรมีการระบายน้ำดี ไม่ควรเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังหรือเป็นพื้นที่นา

สภาพแวดล้อม : ต้องอาศัยร่มเงาของพืชอื่นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นใบตองคุณภาพ ตลาดต้องการ ทั้งนี้อาจปลูกร่วมกับพืชอื่นที่สูงกว่า เช่น มะปราง มะม่วง ขนุน เป็นต้น

ระยะปลูก : ที่เหมาะสม 2.50 x 2.50 เมตร หรือ 3 x 2.50 เมตร ประมาณ 200-260 ต้น/ไร่

การให้ปุ๋ย : จะให้ปุ๋ย 3 ครั้ง/ปี ได้แก่

- ครั้งที่ 1 ปุ๋ยอินทรีย์ 5 กก./กอ/ต้น

- ครั้งที่ 2 ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 12 กก./ไร่

- ครั้งที่ 3 ใช้ปุ๋ยคอก 5 กก./กอ/ต้น

** ไม่ต้องใช้สารเคมีในการปลูกกล้วยตานี เนื่องจากไม่พบว่ามีศัตรูพืชระบาด

การเก็บเกี่ยวผลผลิต : ในการปลูกกล้วยตานีจะได้ผลผลิตเป็นใบตองกล้วยและเชือกกล้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผลผลิตหลัก ได้แก่ ใบตอง
- จะสามารถตัดใบตองจำหน่ายได้ครั้งแรก หลังจากปลูกกล้วยได้ 8 เดือน โดยจะตัดต่อเมื่อกล้วยแท่งหน่อแล้ว

- การตัดใบตองกล้วยตานีให้มีคุณภาพในพื้นที่ 10 ไร่ ควรตัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยตัดใบที่ 2-3 รองจากใบเทียน(ใบเทียนหรือใบธง คือ ใบกล้วยที่แทงออกมา ลักษณะใบยังม้วนอยู่)

เทคนิคการตัดใบตองกล้วยตานีให้มีคุณภาพ :

1. ใช้ขอเกี่ยวกดใบให้เอนขนานกับพื้นแล้วจึงตัด

2. การตัด ตัดช่วงที่ไม่มีน้ำค้าง

3. ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด คือ ช่วง 3 โมง - 5 โมงเย็น ถ้ามีน้ำค้างใบจะเปื้อนง่าย **เนื่องจากช่วง 3 โมง- 5 โมงเย็น ใบกล้วยจะรับแสงมากในเวลากลางวันทำให้ใบอ่อนไม่แตกง่าย

4. การตัดแต่ละครั้งให้เหลือหูใบไว้ประมาณ 15 นิ้ว

5. เมื่อตัดแล้วต้องรีบเก็บให้ใบตองตั้งขนานหรือพิงไว้กับต้น เพื่อป้องกันยางกล้วยการไหลไปติดใบ

++ การทำปอกล้วยจากต้นกล้วยตานี ++

1. เลือกต้นกล้วยที่มีการตัดเครือแล้ว

2. ลอกกาบออกจากต้นกล้วยแล้วสอยตรงกางที่มีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ออก จนเหลือแต่เปลือกนอกของกาบกล้วยที่มีลักษณะเหนียว ความยาวชิ้นละ 2 เมตร

3. นำกาบกล้วยที่สอยตรงกลางออกแล้วขึ้นพาดราวไม้ไผ่ สอยกาบกล้วยให้เป็นเส้น ๆ หน้ากว้าง 2ประมาณ 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร

4. จากนั้นนำมามัดรวมเป็นกระจุกก่อนนำไปตากแดดให้แห้ง โดยตากแดดประมาณ 4-5 เเดด

5. นำปอกล้วยที่ตากเเห้งเเล้ว มามัดรวมเป็นกำๆ ก่อนมัดรวมเป็นพวงพวงละ 10 กิโลกรัม ก่อนนำไปจำหน่าย

6. ช่องทางการจำหน่าย นำไปจำหน่ายพ่อค้าแม่ค้าในกรุงเทพ กิโลกรัมละ 15-20 บาท

7. ประโยชน์ใช้สอย คือ นำไปใช้มัดปูทะเล เพระามีความคงทนเหนียวแน่น เนื้อนิ่มไม่แข็งจนเกินไป
----------------------- ^ ^ -----------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณนิตยา บำเหน็จ อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ : 140/1 หมู่ที่5 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×