ไม้ป่า
ไผ่
เร่งการแตกตาอ่อนไผ่ชำปล้องด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ
09 พฤษภาคม 2556
2,199
คุณธงไชย คงคาลัย ประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุล สวนธงไชย – ไร่ทักสม เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตร มาตั้งแต่อายุยังน้อย โดยในปี พ.ศ.2529 ทำกิจการไก่เนื้อส่งออก ซึ่งใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อบนบ่อปลาเป็น บนพื้นที่ 160 ไร่ โดยเลี้ยงไก่เนื้อเป็นอาชีพหลัก มีการลงทุน ค่าอาหาร ค่ายา ค่าพันธุ์ไก่ เป็นจำนวนมาก ส่วนการเลี้ยงปลาเป็นผลพลอยได้ โดยการใช้มูลไก่เป็นอาหารปลา ในปี 2534 และ ปี 2538 เกิดอุทกภัยทำให้กิจการขาดทุน ถึง 2 ครั้ง มีหนี้สินมาก จึงกลับมาคิดทบทวนแล้ว พบว่าระบบประกันราคาไม่ถูกต้อง เนื่องจาก "วงจรความเสี่ยงยังคงอยู่ที่เกษตรกร"
เพราะเมื่อเกิดความเสียหาย น้ำท่วม อาหารเน่าเสีย ไก่ป่วย ไก่ตาย ไก่ไม่มีคุณภาพ ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด แต่กำไรค่าอาหาร ค่ายา ค่าพันธุ์ไก่ อยู่ที่บริษัท เมื่อเห็นว่าการเลี้ยงไก่ต้องเสียค่าอาหารจำนวนมาก ไม่มีผลกำไร แต่การเลี้ยงปลาทำให้มีรายได้ ซึ่งไม่คุ้มค่ากับราคาค่าอาหารเลี้ยงไก่ จึงตัดสินใจเลิกอาชีพเลี้ยงไก่ประกอบกับธนาคารระงับการให้กู้ยืมละมองเห็นว่าควรนำเสาไม้โรงเรือนมาขายเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่ โดยมีแนวความคิดจากอดีตที่ตนเองเคยอาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบสงขลาซึ่งมีปลาจำนวนมากและตัวโตโดยไม่จำเป็นต้องกินอาหารเม็ด จึงทดลองใช้ฟางข้าว เศษหญ้าให้ปลากิน ปรากฏว่าได้ผลดีสามารถลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้เป็นจำนวนมากและคิดว่าวิธีการดำเนินตามทุนนิยมไม่ใช่สิ่งถูกต้อง การตัดสินใจลุกขึ้นสู้ในครั้งนั้นได้แรงบันดาลใจจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เมื่อครั้งบวชเรียนเป็นลูกศิษย์ท่านที่วัดชลประทาน ทำให้ได้ข้อคิดหลายประการ

เมื่อประสบภาวะน้ำท่วมมีหนี้สินมาก ท่านได้กล่าวให้กำลังใจว่า "ว่าวขึ้นสูงโดนลมโต้บ้าง...ธรรมดา" จนกระทั่งปี 2539 เมื่อพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัชเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" ทำให้เกิดประกายความคิดว่าตนเองกำลังปฏิบัติอยู่และเข้าใจว่า การพึ่งตนเองสำคัญที่สุดและตั้งใจดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปมาจนถึงปัจจุบัน
++ วิธีเร่งการแตกตาอ่อนไผ่ชำปล้องด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ ++

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณธงไชย คงคาลัย ประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุล สวนธงไชย ? ไร่ทักสม ได้ทำการทดลองทำจนประสบความสำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งของการขยายพันธุ์ ที่ทำให้ไผ่แตกแขนงได้เร็วขึ้น นอกจากการปักชำไผ่ ซึ่งถือเป็นวิธีที่ดีแล้ว คุณธงไชย ยังได้นำน้ำหมักชีวภาพ มาใช้กับการปักชำโดยวิธีการแปลก ๆ เพื่อเร่งให้ไผ่แตกแขนงเร็วกว่าปกติอีกด้วย ด้วยวิธีการและรายละเอียดง่ายๆ ดังนี้

++ วัสดุ-อุปกรณ์ ++

1. ดินแกลบ 3 ส่วน

2. ขุยมะพร้าว 1 ส่วน

3. ถุงเพาะชำ ขนาด 12*15นิ้ว หรือ ตามขนาดของกิ่งไผ่

4. ต้นพันธุ์ไผ่ (ตามต้องการ)


++ วิธีการทำ ++

1. ดินแกลบผสมกับขุยมะพร้าวให้เข้ากัน แล้วบรรจุใสถุงเพาะชำ

2. หลังจากนั้นให้นำต้นพันธุ์ไผ่ มาตัดเป็นท่อน ๆ โดยตัดไม้ไผ่ออกมาจำนวน 1ข้อ (เว้นข้อล่างของต้นไว้ )

3. หลังจากนั้นทำการปักชำลงไปในถุงที่เตรียมไว้ โดยให้ปักให้ข้อไม้ไผ่จมลงไปในดิน

4. ปักเสร็จแล้วให้นำน้ำหมักจุลินทรีย์ EM สูตรขยายใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่จนเกือบเต็ม (น้ำหมัก จุลินทรีย์EM จะช่วยให้เร่งให้ไผ่แตกแขนงเร็วขึ้น) หลังจากนั้น ให้นำถุงเพาะชำไปวางไว้บริเวณที่โดนแสงแดดรำไร เป็นระยะเวลา 1อาทิตย์ ไผ่ก็จะเริ่มแตกแขนงและประมาณ 1 เดือน ก็สามารถที่จะนำไปทำการปลูกลงดินได้ ถือว่าวิธีนี้จ ะช่วยทำการสามารถขยายพันธุ์ไผ่ได้เร็วขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธงไชย คงคาลัย 7 หมู่ที่3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-28°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×