สมุนไพร
แก่นตะวัน
การปลูกแก่นตะวันเชิงการค้า
09 พฤษภาคม 2556
6,362
"แก่นตะวัน" เป็นพืชหัวที่มี ลักษณะคล้ายกับทานตะวันและดอกบัวตอง ดอกมีสีเหลือง ที่เป็นพืชพลังงานทดแทน ทั้งพืชอาหารเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพร และพืชเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คุณคงพร พรรณแผ้ว จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนยานาเวทย์ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนช่างกลปทุมวัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม) ภายหลังจากจบการศึกษาได้เข้ารับราชการที่กรมสรรพาวุธทหารบกและลาออกมาทำงานในบริษัทเอกชนในเวลาต่อมา

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2550 คุณคงพรได้จัดตั้ง บริษัท เฟิร์สไลน์(อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรจนถึงปัจจุบัน คุณคงพรได้พยายามนำความรู้ทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรจนสามารถสร้างผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโดยทั่วไป กล่าวคือ

- ส่งเสริมให้มีการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ เพื่อนำไปเลี้ยงไก่ไข่ ช่วยให้ไข่แดงมีสีสันน่ารับประทานยิ่งขึ้น

- ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทดลองปลูกแก่นตะวันซึ่งเป็นพืชพลังงานทางเลือกใหม่

- เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นเจ้าแรกทางภาคอีสาน

- เป็นวิทยาการการเกษตรของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

- จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรในชุมชนจนได้รับ "รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ" ประเภทบุคคลดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คงพร พรรณแผ้ว อายุ : 48 ปี
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×