สูตรสมุนไพรและสารเคมี
สูตรสมุนไพร
รวมพลังสมุนไพรประสิทธิภาพสูง ปราบแมลง
26 พฤศจิกายน 2558
2,862
การทำน้ำหมักชนิดต่างที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงดิน-บำรุงพืชนั้น จะต้องมีระยะเวลาในการหมักที่เหมาะสม เพราะถ้าใช้เวลาน้อยเกินไป หรือ มากเกินไป ก็อาจทำให้คุณภาพน้ำหมักที่ได้นั้นไม่ดีพอ หากเป็นปุ๋ย วัสดุหมักนั้นๆ อาจยังปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาไม่มาก หรือ ถ้าเป็นการหมักสมุนไพรกำจัดแมลง สารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชสมุนไพรที่นำมาหมัก อาจยังสลายตัวออกมาไม่หมด ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรคำนึงถึง
โดยคุณป้าจงกล จั่นโต เกษตรกรทำนาดีเด่น ปี 2546 ผู้มีความเชียวชาญด้านการทำน้ำหมักชีวภาพ และทำนาข้าวปลอดสารพิษ ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info ระหว่างการลงพื้นที่ ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรตามแนวพระราชดำริในการทำเศรษฐกิจพอเพียง ต.วังม่วง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ถึงเทคนิคการทำน้ำหมักพืชสมุนไพรป้องกัน-กำจัดแมลงให้มีประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้ โดยเฉพาะการทำน้ำหมักจากสมุนไพร เช่น พริก ขิง ข่า กระเทียม หรือ สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุน เป็นส่วนประกอบ ควรจะใช้เวลาในการหมัก อยู่ระหว่าง 3 - 7 วัน เพราะถ้าหมักน้อยกว่าหรือมากกว่านี้จะทำให้สารที่มีประสิทธิภาพในตัวพืชสมุนไพรนั้นๆ ลดลง เมื่อนำมาใช้จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
------------------------- ^ ^ --------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จงกล จั่นโต. สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2556.
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×