สมุนไพร
ตะไคร้
การปลูกตะไคร้หยวกให้ได้ผลผลิตสูง
02 กุมภาพันธ์ 2560
128,447
ตะไคร้นอกจากจะเป็นเครื่องแกงประจำบ้านแล้ว ยังเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และด้านการเกษตร แต่เนื่องจากตะไคร้ใช้ระยะเวลาปลูกนานแรมปีจึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายได้ หากเกษตรกรทราบถึงวิธีการปลูกที่เหมาะสม จะได้ผลิตสูงซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน
ตะไคร้พันธุ์เกษตรหรือพันธุ์ขาวหยวก มีลำต้นที่อวบอ้วนใหญ่ ใบสีเขียวยาวแหลม กาบใบสีเขียวนวล ต้นแบน เนื้ออ่อน กลิ่นหอมฉุนเล็กน้อย ชอบดินร่วนซุย สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

คุณพงศ์เพชร เรืองศรี เกษตรกรหนุ่มวัย 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลซำ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มปลูกตะไคร้ปลอดสารพิษพันธุ์เกษตรหรือพันธุ์ขาวหยวกเมื่อปี 2542 ในพื้นที่ 6 ไร่ เป็นหนึ่งในเกษตรกรอีกหลายๆท่านที่ทำการผลิตตะไคร้พันธุ์เกษตรปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงสวน คุณพงษ์เพชรกล่าวว่า ตะไคร้เป็นพืชที่ปลูกง่าย แต่ถ้าจะให้ได้ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดจะต้องปลูกในพื้นที่ราบ ดินร่วนหรือดินร่วนปนเหนียว สำหรับการปลูกและการดูแล มีดังนี้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พงศ์เพชร เรืองศรี บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่5 ตำบลซำ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×