ข้าว
วงจรข้าว
เทคนิคการป้องกันหนอนและแมลงทำลายแปลงข้าวไร่
07 พฤศจิกายน 2556
1,160
หนอนและแมลงต่างๆ ถือเป็นศัตรูที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพราะถ้าดูแลไม่ดี ไม่ถูกต้อง ผลเสียหายที่ตามมาภายหลังจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องเตรียมการจัดการป้องกันให้ดีที่สุด วิธีการกำจัดนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวิธีการเหล่านั้นและความพร้อมของเกษตรกรเอง ดังนั้น ในการจะเลือกใช้วิธีใด เกษตรกรควรต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆ ด้าน ผลดี-ผลเสียของแต่ละวิธีด้วย
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณสุนีย์ ไทยสวี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอมแห่งบ้านน้ำลอด ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ได้บอกถึงเทคนิคการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวจำพวนหนอนและแมลง ดังนี้ ใช้น้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร /น้ำเปล่า 200 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงข้าวไร่ที่พบแมลงและหนอนระบาด เพียง 1 ครั้ง และควรฉีดพ่นในช่วงเช้า แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้ง ก็ฉีดพ่นประมาณ 2 ครั้ง เพียงเท่านี้ก็สามารถทำลายหนอนและแมลงศัตรูข้าวได้เป็นอย่างดี

เรียบเรียงโดย: อรวรรณ รักษาผล.เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุนีย์ ไทยสวี. สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×