เห็ด
การจัดการเห็ด
ป้องกันแมลงหวี่เข้าทำลายเส้นใยเห็ดด้วยกะเพราแดง
27 พฤษภาคม 2556
2,788
แมลงหวี่คือศัตรูสำคัญสำหรับการเพาะเห็ด เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดหนอนชอนไซอยู่ในก้อนเห็ด เนื่องจากแมลงหวี่วางไข่ที่หน้าก้อนเห็ดแล้วกลายเป็นหนอนกัดกินเส้นใยเห็ด ส่งผลทำให้ก้อนเห็ดเน่าเสียและเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระบาดของโรคเชื้อราในก้อนเห็ดด้วย ปัญหานี้มักพบทั่วไปสำหรับเกษตรกรที่เพาะเห็ดในโรงเรือน สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตจำนวนมาก เกษตรกรมักใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด แต่สำหรับคุณกรรณิการ์ ปิติตระกูล เจ้าของสวนเห็ดกรรณิการ์ ในพื้นที่บ้านห้วยขมใน ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า การป้องกันแมลงหวี่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำอย่างยิ่ง หากใช้แต่สารเคมี และใช้ไม่ถูกวิธีอาจส่งผลเสียต่อเกษตรกรและผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเพาะเห็ดอีกด้วย ดังนั้น ที่สวนเห็ดกรรณิการ์จึงได้หันมาใช้สมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นอย่างเช่น "กะเพราแดง" มาใช้ในการป้องกันแมลงหวี่ด้วยวิธีการง่ายๆ อีกทั้งยังสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย ดังนี้
ก่อนเริ่มต้นนำก้อนเห็ดใส่ในโรงเรือน 1 เดือน แนะนำให้ให้ปลูกต้นกะเพราแดง รอบๆโรงเรือน โดยปลูกให้เป็นกำแพงหนาให้รอบโรงเรือน หมั่นดูแลรดน้ำให้เจริญเติบโตตามปกติ จากนั้นกะเพราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 30-35 วันหลังปลูก การเก็บกระเพราทุกๆวัน จะช่วยให้กลิ่นกะเพราฟุ้งกระจายไปทั่ว ซึ่งกลิ่นของกะเพราจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามาในอาณาเขตที่ปลูกไว้ โดยเฉพาะกะเพราแดง ซึ่งมีกลิ่นฉุนมากกว่าวิธีนี้จึงช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูเห็ดให้น้อยลงได้ ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนในการผลิตด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรรณิการ์ ปิติตระกูล. สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2556.
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×