ไม้ผล
แก้วมังกร
การปลูกแก้วมังกรในกระถาง เหมาะสำหรับผู้มีพื้นที่น้อย
12 มิถุนายน 2560
117,417
แก้วมังกร เป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนและแดดจัด สำหรับการปลูกแก้วมังกรนั้นจึงต้องเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงา ของต้นไม้อื่นมาบังต้นแก้วมังกรจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกออกผลได้อย่างน่าพอใจ แก้วมังกรสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน เช่น ดินปนทราย ดินเหนียว ดินลูกรัง สำหรับดินเหนียวและดินลูกรังต้องมีการปรับหน้าดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกและแกลบดำ ในการปรับสภาพดิน อีกประการหนึ่งต้นแก้วมังกร เป็นต้นไม้ที่ชอบอาศัยอยู่ในดินโปร่ง ร่วนซุย ไม่แน่นจนเกินไป และสามารถระบายน้ำได้ดี สำหรับการปลูก มีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ การปลูกในกระถางและการปลูกในแปลงปลูกทั่วไป

คุณสุทธิศักดิ์ บุณยาคุมานนท์หรือ(เก่ง)ผู้ดูแลสวนเกษตรแก้วมังกรแห่งนี้พร้อมที่จะให้รายละเอียดและความรู้แก่ทุกท่านที่สนใจในแก้วมังกรของเราสวนของเรามีขนาด130ไร่ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลณรังสิตคลอง10จ.ปทุมธานีจึงสะดวกในการเดินทางแวะมาเยี่ยมชมแก้วมังกรของสวนเรานั้นมีทั้งหมด2สายพันธุ์ด้วยกันได้แก่พันธุ์เวียดนามและพันธุ์เนื้อสีแดงด้วยความพิถีพิถันในการดูแลแก้วมังกรของสวนเราจึงมีรสชาติดีหวานหอมอร่อยอีกทั้งเทคโนโลยีที่นำมาเพิ่มความเที่ยงตรงในการคัดแยกขนาดสินค้าและที่สำคัญคือมาตรฐานGlobal GAP (การรับรองสินค้าระดับโลก),GAP (การรับรองสินค้าจากกรมวิชาการเกษตร)ที่สวนเราได้รับเราจึงพร้อมที่จะจำหน่ายผลผลิตของเราให้แก่ผู้ส่งออกและตลาดในประเทศสำหรับวันนี้คุณเก่งได้บอกถึงวิธีการปลูกแก้วมังกรในกระถางเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย ที่ต้องการปลูกไว้รับประทานเอง ซึ่งมีวิธีการปลูกดังนี้++ การปลูกแก้วมังกรในกระถาง เหมาะสำหรับผู้มีพื้นที่น้อย ++

วัสดุ - อุปกรณ์ :

1.ท่อน้ำทิ้งข้างในกลวงหน้ากว้าง4นิ้วยาว1.3เมตร(หรือเสาไม้ก็ได้)

2.กระถางหน้ากว้าง 50 ซ.ม.

3.ค้างด้านบนอาจทำจากไม้หรือปูนเป็นรูป4เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง x ยาว 30 ซ.ม

4.ขุยมะพร้าว

5.ดิน

6.เชือกฟาง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุทธิศักดิ์ บุณยาคุมานนท์ 14/1 หมู่ที่3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×