ข้าว
วงจรข้าว
วิธีการดูแลนาหลังสภาวะน้ำท่วม
15 ตุลาคม 2556
1,165
ปัจจุบันข้าว มีราคาสูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรหันมาทำนากันมากขึ้น ซึ่งในช่วงการทำนานั้น หากเกษตรกรไม่เจอกับภัยธรรมชาติก็จะได้ผลดีมีกำไรสูง แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก หลังจากน้ำท่วมหมดไปเกษตรกรต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดจึงถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองและอาจทำให้เกิดสภาวะขาดทุนได้ ดังนั้นคุณสมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์ เกษตรกรบ้านวังแซ้ม เจ้าของข้าวหอมแม่พญาทองดำ จึงได้แนะนำวิธีการดูแลนาหลังสภาวะน้ำท่วมให้เกษตรกร ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM. 106.25 MHz. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจได้นำไปใช้
วิธีการดูแลนาหลังสภาวะน้ำท่วม

- เริ่มจากการรอให้ระดับน้ำลดลงเหลือแค่ในท้องนาที่จะทำการปลูกข้าว
- หลังจากนั้น ทำการเก็บกักน้ำเอาไว้ แล้วทำการหว่านมูลไก่ มูลหมู ที่ผ่านการหมักมาแล้วลงไป 1 สัปดาห์ให้ทั่วนา จะเห็นว่าจะเกิดตะไคร่หรือสาหร่าย รวมถึงหญ้าขึ้นในแปลงนาจำนวนมาก
- ทำการทิ้งนาข้าวไว้ 1 เดือน แล้วจึงทำการไถกลบแปลงนาใหม่ เพื่อพลิกดิน พร้อมสำหรับการทำนา ตากดินไว้ 7 วัน ก็เข้าสู่กระบวนการทำนาได้ตามปกติ แค่นี้เกษตรกรก็จะไม่ต้องลงทุนเยอะ และยังทำให้นาข้าวอินทรีย์ได้ผลดีอีกด้วย

เรียบเรียงโดย : ยุทธนา อามะจันทร์ตรี เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด จ.จันทบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์. สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×