ไม้ผล
ทุเรียน
ทุเรียนพูสวยด้วยเพลี้ยไก่แจ้
02 เมษายน 2556
4,764
คุณวานิช มุกดาเพชรรัตน์ ทำการเกษตรพัฒนาคุณภาพทุเรียน โดยเน้นรูปทรง เพื่อการส่งออก ซึ่งส่งออกได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ภายในสวนซึ่งทำมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เริ่มแรกตอนทำการเกษตรใหม่ๆ พึ่งแต่สารเคมีตลอด ฉีดพ่นสารเคมีทุกปี แต่มีอยู่ปีหนึ่งลืมพ่นสารเคมีไปต้นหนึ่ง ส่งผลให้มีเพลี้ยไก่แจ้เข้ามากัดกินยอดอ่อนจนเหี้ยนหมด ไม่เหลือใบอ่อนไว้เลย แต่ผลของทุเรียนกลับสวยงาม พูสวย เต็มทุกลูก จึงนำข้อสังเกตที่ได้กลับมาขบคิด จึงทดลองกับทุเรียนพันธุ์อื่นไๆที่ปลูกไว้ ด้วยการปล่อยให้เพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูก ซึ่งได้ผลเหมือนกันคือ ทุเรียนต้นที่ถูกเพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูกจนหมดนั้น ให้ผลที่มีพูสวยเต็มทุกลูก จึงนำเทคนิคนี้มาใช้ในการผลิตทุเรียนในสวนให้มีพูเต็ม พูสวย เรื่อยมา จนทุเรียนในสวนตนกลายเป็นผลผลิตที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการมาก จนผลผลิตที่มีอยู่ไม่พอจำหน่าย
++ การทำให้ทุเรียนมีพูสวยเต็มด้วยเพลี้ยไก่แจ้ ++ นั้นมีเคล็ดวิธีในการปล่อยให้เพลี้ยฯเข้าทำลายและควบคุมไว้ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อทุเรียนที่ปลูกไว้ดังนี้

คำแนะนำเพิ่มเติม : ช่วงทุเรียนติดลูกไม่ควรให้ทุเรียนแตกใบอ่อน เพราะถ้าทุเรียนมีใบอ่อนช่วงติดลูกจะทำให้สูญเสียน้ำและสารอาหารที่ควรถูกส่งไปเลี้ยงผลอ่อนไป (แทนที่ผลอ่อนจะได้รับน้ำและอาหารอย่างเต็มที่ก็กลายเป็นว่าต้องแบ่งไปให้การสร้างใบอ่อนด้วย) จึงส่งผลให้ผลทุเรียนเติบโตหรือมีการพัฒนาด้านการสะสมอาหารได้ไม่เต็มที่จึงทำให้บางพูเกิดการลีบหรือไม่พัฒนา เป็นพูที่สมบูรณ์

ดั้งนั้น หลังจากที่ดอกบานและติดผลเท่าขนาดกระป๋องนมข้นแล้ว ต้นจะเริ่มผลิตใบอ่อนขึ้นมาให้เห็นซึ่งช่วงเวลาเป็นเวลาที่เหมาะสมต่อการจะปล่อยให้เพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินยอดอ่อนให้หมด เพื่อให้น้ำและอาหารส่งไปเลี้ยงที่ผลได้เต็มที่ ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าเพลี้ยไก่แจ้จะเข้าทำลายผลทุเรียนให้ได้รับความเสียหาย เพราะโดยนิสัยแล้วเพลี้ยจะเข้ากัดกินเฉพาะยอดอ่อนและใบอ่อนเพียงเท่านั้น ส่วนการดูแลหลังเพลี้ยทำลายใบอ่อนหมดแล้วนั้นไม่มีอะไรมาก นอกจากการบำรุงรักษาตามปกติ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วานิช มุกดาเพชรรัตน์
ที่อยู่ : 18 หมู่ที่6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×