ไม้ผล
ทุเรียน
การดูแลทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
26 มีนาคม 2556
9,337
หลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนสิ่งที่เกษตรกรจะต้องคำนึงถึงก็คือการเตรียมความพร้อมของต้นทุเรียนเพื่อการติดดอก ออกผลในฤดูกาลถัดไป ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตควบคู่ไปกับการเพิ่มปริมาณ จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมากขึ้น
ภายหลังจากเกษตรกรเก็บผลผลิตทุเรียนหมดแล้ว สิ่งที่เกษตรกรเองจะต้องคำนึงถึงก็คือการเตรียม ความพร้อมของลำต้นเพื่อการติดออกผล ในฤดูกาลถัดไป ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการเพิ่มปริมาณ จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ถ้าต้นทุเรียนมีการสะสมอาหารเพียงพอต้นและใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน มีทรงพุ่มสวยงาม ความหนาแน่นของใบดี กิ่ง ลำต้น ปราศจากโรคและแมลงเข้าทำลาย ใบอยู่ในสภาพแก่ทั้งต้น ถ้าต้นทุเรียนมีความพร้อม ก็จะทำให้ทุเรียนสามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ตลอดจนให้ผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสมของปี หากไม่มีการเตรียมสภาพต้นให้พร้อมในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมจะทำให้ทุเรียนออกดอกล่าช้า การติดผล การพัฒนาการของผล และการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะช้าตามไปด้วย

++ ขั้นตอนและวิธีการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ++การตัดแต่งกิ่งทุเรียน : เป็นการจัดการในการทำสวนอีกแนวทาง ที่จะช่วยทำให้ต้นทุเรียนพร้อมเพื่อการออกดอกติดผล การตัดแต่งกิ่งแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่หนึ่ง : ตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว เป็นการตัดกิ่งแห้ง กิ่งแขนง กิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่ไม่มีประโยชน์ และตัดขั้วผลที่ติดค้างอยู่ทิ้งไป การตัดแต่งครั้งที่หนึ่งนี้ก็เพื่อทำให้ต้นทุเรียนแตกกิ่งที่สมบูรณ์ออกมาใหม่

ระยะที่สอง : ตัดแต่งช่วงปลายฝนก่อนการใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง เป็นการตัดแต่งกิ่งตะขาบ กิ่งน้ำค้าง กิ่งกระโดง และกิ่งที่เป็นโรคออก เพื่อให้การใช้ปุ๋ยของทุเรียนเกิดประโยชน์ต่อต้นทุเรียนอย่างเต็มที่

ระยะที่สาม : ตัดแต่งกิ่งหลังจากที่ทุเรียนติดผลแล้วประมาณ 30-45วัน เป็นการตัดแต่งเฉพาะกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไปพร้อม ๆ กับการตัดแต่งผลอ่อน
การจัดการหลังการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม : ให้เกลี่ยเศษใบไม้และวัชพืชออกไปจากทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา 100 กิโลกรัม/ต้น จากนั้นก็ใช้เศษพืช เศษใบไม้หรือหญ้าแห้งคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินอีกครั้ง

การให้น้ำ : ให้น้ำแบบวันเว้นวัน ในระบบมินิสปริงเกอร์แบบหัวเหวี่ยงเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณภายใต้ทรงพุ่ม ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 เมตร ให้น้ำครั้งละ 30 นาที เช้า-เย็น

การให้ปุ๋ย : ++ ปุ๋ยเคมี ++ หว่านปุ๋ยรอบทรงพุ่ม 3 ครั้งในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือน โดยครั้งแรกจะใส่ในช่วงก่อนการออกดอก 30-45 วัน ครั้งที่สองเมื่อทุเรียนออกดอกแล้ว 30-45 วัน และครั้งที่สามภายหลังจากทุเรียนเริ่มติดผล 1 เดือน และก่อนการเก็บเกี่ยวโดยใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ผสมกับ 8-24-24 อัตรา 1/1 หว่านรอบทรงพุ่ม 2-5 ขีด/ต้น

ทุเรียนเริ่มมีการแตกใบอ่อนออกมาใหม่ ++ ปุ๋ยอินทรีย์ ++ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพ อย่างน้อย 10-15 วัน (ยกเว้นช่วงทุเรียนออกดอกและติดผลอ่อน) เนื่องจากจะทำให้ทุเรียนแตกยอดออกมาใหม่และจะสลัดดอกรวมทั้งผลอ่อนทิ้ง ใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำในอัตราส่วน 1/200 ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จะทำให้ใบมีสีเขียวเข้ม เกิดการสังเคราะห์แสงและดูดซึมธาตุอาหารได้ดี ทำให้ลำต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ติดผลดก ทุเรียนลูกใหญ่

++ สูตรการทำน้ำหมักชีวภาพจากปลา ++ วัตถุดิบส่วนผสม : ปลาสด 60 กิโลกรัม ,กากน้ำตาล 40 กิโลกรัม, สารเร่ง พด.2 1 ซอง, น้ำสะอาด 10 ลิตร

ขั้นตอนวิธีการทำ :

- นำสารเร่ง พด.2 ละลายกับน้ำสะอาด คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ ? ? 1 ชั่วโมง

- นำกากน้ำตาล 40 กก. ผสมกับน้ำประมาณ 100 ลิตร กวนให้เข้ากัน

- นำปลาสด เทผสมในน้ำที่เตรียมไว้

- เติมน้ำผสมสารเร่ง พด.2 หมักลงในถังที่ผสมแล้ว

- หมั่นคนทุกวันเมื่อเข้าสวน ประมาณ 1 เดือน เริ่มใช้ได้ และถ้าหมักนานยิ่งขึ้น คุณภาพยิ่งดีขึ้น
การไว้ผล : ภายหลังจากทุเรียนติดผลได้ซักระยะหนึ่งเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกเอาผลผลิตที่ดีที่สุดเก็บไว้ โดยเด็ดผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปเพื่อลดการแย่งอาหาร ผลผลิตที่เหลือจะมีคุณภาพดี

การโยงกิ่งทุเรียน : เพื่อป้องกันกิ่งหักโคนจะเริ่มโยงผลทุเรียนเมื่อตัดแต่งผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว การโยงผลทุเรียน ต้องผูกเชือกโยงกับกิ่งทุเรียนให้เลยตำแหน่ง เชื่อมต่อระหว่างขั้วผลกับกิ่ง ไปทางด้านปลาย ยอดของกิ่ง พยายามสอดและดึงเชือกโยงทำมุมกว้างกับกิ่ง แล้วดึงปลายเชือกผูกรั้งกับต้น ให้ตึงพอประมาณ เพื่อให้กิ่งสามารถเคลื่อนไหวได้บ้าง และกิ่งยกระดับสูงขึ้นเล็กน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทุเรียนมีการพัฒนาจากดอกบานไปจนถึงช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลาประมาณ 130 วัน ทุเรียนคุณภาพดีใน 1 ต้นจะให้ผลผลิตเฉลี่ย 150-200 กิโลกรัม เท่านั้น
โรคทุเรียนที่สำคัญ :โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอรา (Phytophthora palmivora) จะระบาดมากในช่วงที่ฝนตกชุก หรือช่วงที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง เชื้อเข้าทำลายได้ทั้งที่ลำต้น ระบบราก ลำต้นบริเวณคอดิน กิ่ง ใบ ปลายยอด และผล หากไม่มีการป้องกันที่ดีจะส่งผลให้ทุเรียนยืนต้นตายได้

++ วิธีการป้องกันกำจัด ++

-หมั่นสำรวจ ตรวจดูต้นทุเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์

-บำรุงต้นทุเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลา

-ปรับสภาพดินให้มีความเป็นกรดด่างของดิน ประมาณ 6.5

-ทำร่องระบายน้ำในสวนที่เป็นพื้นที่ต่ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังสวน และโคนต้นทุเรียน

-เก็บรวบรวมส่วนต่างๆ ของต้นที่เป็นโรค และร่วงหล่นอยู่ในสวนไปเผาทำลาย

-หากพบอาการของโรคที่ลำต้นหรือกิ่งใหญ่ให้ ขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก และนำไปเผาทำลาย แล้วทาแผลด้วยปูนแดง และสารเคมี เมตาแลกซิล 25% WP อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร
++ แมลงศัตรูทุเรียนที่สำคัญ ++

ด้วงหนวดยาว การใช้ตาข่ายดักปลาป้องกันด้วงหนวดยาวเข้าเจาะลำต้นทุเรียนและไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ
------------------------- ^ ^ ------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฟอง วรรณสิทธิ์ อายุ : 54 ปี
ที่อยู่ : 173 หมู่ที่10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×