ข้าว
พันธุ์ข้าว
ปลูกข้าวญี่ปุ่นให้มีน้ำหนักขายได้ราคา
19 พฤษภาคม 2552
12,771
ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันราคาข้าวของไทยนั้นมีราคาตกต่ำ ไม่แน่นอน ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลน้อย จึงทำให้เกษตรผู้ปลูกข้าว ตำบล บัวสลี เข้าร่วมโครงการกับบริษัทเอกชนในท้องถิ่น เข้าร่วมปลูกข้าวญี่ปุ่น ที่มีให้ผลผลิตมากกว่า ราคาดี และ มีการรับประกันราคาอย่างชัดเจน มีระบบการวางแผนการปลูกที่เป็นระบบ และ ข้าวญี่ปุ่น ยังเป็นข้าวที่ถูกส่งออกจากประเทศไทยไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งนำรายได้กลับมายังประเทศไทย ปีละหลายร้อยล้านบาท จึงทำให้เป็นที่สนใจกับเกษตรผู้ปลูกข้าว เป็นอย่างมาก แต่ การปลูกข้าวญี่ปุ่น นั้นสามารถปลูกได้เฉพาะช่วงนาปรัง เพราะหากปลูกช่วงนาปี น้ำในนาข้าวจะมาก ทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลผลิตลดลง และ การปลูกข้าวญี่ปุ่นต้องใส่ใจในขั้นตอนการปลูกอย่างมาก ดังนั้นการปลูกข้าวญี่ปุ่น สามารถทำได้ช่วงนาปรัง จะเหมาะสมที่สุดในการปลูกข้าวญี่ปุ่น คุณ เพิ่มพูน อินตะมา และ คุณ ประสิทธิ์ศักดิ์ วงศ์กา กล่าวว่า ได้นำพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น พันธุ์ SAHANAKI มาจาก บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมาปลูกในช่วงฤดูการทำนาปรัง สร้างรายได้ให้กับตนเอง และ ผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เพราะว่าข้าวญี่ปุ่นนั้นสามารถให้ผลผลิตได้มาก 1 ไร่ สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัม และ มีน้ำหนักดี และ ที่สำคัญ คือ มีบริษัทเอกชนในโครงการรองรับการซื้อขายข้าวญี่ปุ่นในราคา กิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งเป็นการรับประกันราคาข้าว ทำให้เกษตรสามารถปลดหนี้สินที่มีอยู่ และ มีรายได้จากการปลูกข้าวญี่ปุ่นปีละหลายแสนบาท ต่อคน
วิธีการ : คุณ เพิ่มพูน อินตะมา และ คุณ ประสิทธิ์ศักดิ์ วงศ์กา เกษตรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นกล่าวว่า เกษตรในแต่ละพื้นที่ก็จะประสบปัญหาในการปลูกข้าวญี่ปุ่น ในเรื่องของผลผลิตที่ยังได้น้อย อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ในการปลูกข้าวญี่ปุ่น และ ขาดการดูแลเอาใจใส่ในขั้นตอนการปลูก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเท่านั้น คุณ เพิ่มพูน อินตะมา เกษตรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี ในพื้นที่ 27 ไร่ บอกว่าสามารถทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี แต่ ข้าวขาดน้ำหนัก ดั่งนั้น จึงควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์สลับกับ ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นปุ๋ยสูตรใส่ในนาข้าวทั่วๆไป เพื่อเพิ่มให้น้ำหนักให้กับเมล็ดข้าว บำรุงต้นข้าวให้แข็งแรง ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นข้าว และ ทำให้ดินไม่เสื่อมสภาพแข็งตัวเกินไป ขณะทำการไถนา


ข้อมูลจาก : คุณ เพิ่มพูน อินตะมา และ คุณ ประสิทธิ์ศักดิ์ วงศ์กา บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 บ.ต้นง้าว ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
แหล่งที่มาของข้อมูล : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร*1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×