ไม้ผล
ทุเรียน
ป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่าในสวนทุเรียน ด้วยการปลูกพืชสมุนไพรล้อมโคนต้น
29 มีนาคม 2556
5,596
สมุนไพรท้องถิ่นภาคตะวันออก กระวาน , หน่อแดง , เร่วหอม , ว่านสาวหลง , ชะพลู เป็นพืชจำพวก รากสะสมน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอฟธอร่า สาเหตุของการเกิดโรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ที่สะสมอยู่ในดินได้ดี เกษตรกรจึงนำความรู้เรื่องสมุนไพรดังกล่าวมาใช้ในการรับมือกับโรครากเน่า-โคนเน่าที่พบว่าเป็นดรคคู่เวร คู่กรรมของชาวสวนทุเรีน ด้วยกรนำพืชสมุนไพรดังกล่าวมาปลูกแซมสวนทุเรียน ผลปรากฏว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและการเกิดโรคได้ ด้วยการจัดการเป็นจั้นตอนดังนี้
ด้วยประสบการณ์ที่สะสมของคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ เกษตรกรดีเด่น จ.จันทบุรี ผู้ริเริ่มกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมบ้านชำปลาไหล ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ ผู้ค้นพบวิธีการแก้ปัญญาโรคในทุเรียน ที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราไฟทอฟธอร่า สาเหตุของดรครากเน่า-โคนเน่่า ด้วยสมุนไพรท้องถิ่นภาคตะวันออก กระวาน , หน่อแดง , เร่วหอม , สมุนไพรวานสาวหลง , ชะพลู ซึ่งเป็นพืชจำพวก รากสะสมน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อราไฟทอฟธอร่า ส่งผลให้ต้นทุเรียนเป็นโรครากเน่าโคนเน่าและให้ผลผลิตเน่าเสีย ซึ่งถาปล่อยทิ้งไว้นานโดยไม่เร่งแก้ไข ก็อาจทำให้ต้นตายได้ในที่สุด

++ วิธีการการปลูกพืชสมุนไพรแซมต้นทุเรียน ++

สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า :ได้แก่ กระวาน หน่อแดง เร่วหอม สมุนไพรวานสาวหลงและชะพลู ซึ่งรากของสมุนไพรนี้จะมีน้ำมันหอมระเหย ที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไฟท๊อปเทอร์ล่าไม่ให้แพร่ระบาดหรือลุกลาม

วิธีปลูกสมุนไพรแซมสวนทุเรียนควบคุมโรครากเน่า-โคนเน่า : นำสมุนไพรดังกล่าวมาปลูกใต้ต้นทุเรียนโดยปลูกให้ห่างจะโคนต้น 60-80 เซนติเมตร รอบๆ ทรงพุ่ม

----------------------------- ^ ^ -------------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คำนึง ชนะสิทธิ์
ที่อยู่ : 12 หมู่ที่12 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×