ข้าว
วงจรข้าว
การปลูกข้าวไร่ในพื้นที่น้ำน้อย
13 พฤษภาคม 2552
15,460
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง จึงมีการทำนาแบบข้าวไร่ (ข้าวหยอด) แบบดั่งเดิม ของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีมาแนะนำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยน้ำขังในแปลงนา เพียงปลูกแบบง่ายๆ รอเพียงฝนที่ตกลงมาเพื่อให้ข้าวรัดโดยธรรมชาติ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำนาและได้ข้าวมารับประทานได้อย่างไม่ต้องหนักใจเรื่องน้ำที่มีปริมาณไม่เพียงพอ ซึ่งสามารถปลูกได้ในช่วงตั้งแต่เดือน เมษายน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม
พื้นที่การปลูกและการเตรียมดิน
1.พื้นที่นาเดิมหรือที่ลุ่มเหมาะแก่การปลูกข้าว
2.ไถพรวน 2- 3 ครั้ง

วัสดุ-อุปกรณ์
1.เส้นเอ็นสำหรับขึงวัดระยะความกว้างระหว่างหลุม
2.ท่อนไม้ไผ่ เหลาปลายแหลม ขนาดพอเหมาะใช้สำหรับกระทุ้งดินให้เป็นหลุมเพื่อหยอดเมล็ดข้าวเปลือก
3.เมล็ดพันธุ์ข้าว

วิธีการปลูก/ขั้นตอน
1.เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว
2.ทำการขึงเส้นเอ็นจากต้นแปลงนาข้าวถึงสุดปลายแปลงนาข้าวโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 50 ซม.
3.ใช้ไม้ไผ่ที่เตรียมไว้เป็นอุปกรณ์ในการทำหลุม ระยะห่างระหว่างหลุมเท่ากับ 50 ซม.
4.หยอดเมล็ดข้าวเปลือกใส่หลุม 3-5 เมล็ด/หลุม

การบำรุงรักษา
1.เมื่อข้าวเป็นกล้าและเจริญเติบโต 30-40 ซม.ให้ใส่ปุ๋ยหมักและฉีดพ้นน้ำชีวภาพ 3 ครั้ง จนกว่าข้าวจะเริ่มตั้งท้อง
2.สำหรับสารไล่แมลง ในนาข้าวนั้นจะใช้สมุนไพร หนอนตายหยาก

ส่วนผสมในการหมัก
1.สมุนไพร(หนอนตายหยาก) 60 กก.
2.กากน้ำตาล 20 ลิตร
3.พด. 3 ( 5 ซอง)
4.หมักรวมกับ น้ำปริมาณค่อนถัง 200 ลิตร

อัตราการใช้ น้ำหมัก 1 ลิตร/น้ำ200ลิตร โดยการฉีดพ่น

การเก็บเกี่ยว
สำหรับข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวรวม 95 วัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร*1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×