ทุ่งรวงทอง
SMS ทุ่งรวงทอง
ทุ่งรวงทอง/วิธีการตรวจสอบดินที่มีอินทรียวัตถุในนาข้าวอย่างง่าย
26 กุมภาพันธ์ 2560 (12:50 น.)
ข้าว)วิธีตรวจสอบดินในนาข้าว โดยนำดินใส่ในภาชนะใส เติมน้ำให้ท่วม ทิ้งไว้ 1 คืน สังเกตดินที่มีอินทรียวัตถุจะมีลักษณะพองตัว บวม นุ่ม น้ำจะขุ่น
วิธีการตรวจสอบดินที่มีอินทรียวัตถุในนาข้าวอย่างง่าย
ทีมรักบ้านเกิด 08 มีนาคม 2560
ดินที่มีอินทรียวัตถุจะมีสีดำคล้ำ มีคุณสมบัติอุ้มน้ำและละลายน้ำได้ดี เมื่อใช้มือจับดูจะมีความรู้สึกเย็น จะช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี เกษตรกรสามารถตรวจสอบดินในนาข้าวว่ามีอินทรียวัตถุหรือไม่ด้วยวิธีง่ายๆด้วยวิธีการนำดินมาแช่น้ำข้ามคืน
แชร์
1,814
ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) ได้ให้สัมภาษณ์ทางเครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM.102.75 MHz. ให้คำแนะนำวิธีการตรวจสอบดินในนาข้าวว่ามีอินทรียวัตถุหรือไม่ โดยใช้หลักการ คือ ดินที่มีอินทรียวัตถุจะมีคุณสมบัติอุ้มน้ำและละลายน้ำได้ดี เมื่ออินทรียวัตถุย่อยสลายแบบสมบูรณ์ดินจะมีสีดำคล้ำ เมื่อใช้มือจับดูจะมีความรู้สึกถึงความเย็น ส่วนดินที่ขาดอินทรียวัตถุจะมีสีขาวแห้งหรือสีน้ำตาล เมื่อใช้มือจับจะรู้สึกถึงความแข็งกระด้าง
ดร.เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรสามารถตรวจสอบดินในนาข้าวได้โดยนำดินมาใส่ในภาชนะใสแล้วเติมน้ำให้ท่วม ปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน สังเกตจากดินที่มีอินทรียวัตถุจะมีลักษณะพองตัว บวม นุ่ม น้ำจะขุ่น ในขณะที่ดินที่ขาดอินทรียวัตถุเมื่อทำในลักษณะเดียวกันแล้วดินจะไม่พองตัวและน้ำจะใส ซึ่งเป็นดินที่มีองค์ประกอบของเคมี

เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ดร.เฉลิมพล เกิดมณี. สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2556.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×