ไม้ประดับ
บอนสี
การผสมพันธุ์บอนสี
12 มีนาคม 2556
3,776
คุณจรัญ ป้องชู้ เกษตรกรชาวตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการเกษตรแบบชีวภาพ และขึ้นชื่อในเรื่องของการเพาะพันธฺุ์บอนสี สมัยก่อนเคยทำสวนลำไยบนพื้นที่ 25 ไร่ แต่ถูกพายุพัดจนทำให้ต้นลำไยล้มเสียหาย จึงหันมาทำการปลูกพืชผัก และ เล่นบอนสี ต่อมาได้เริ่มทำน้ำหมักต่างๆใช้และได้ผลดี จึงทำใช้มาตลอดหลังจากนั้น และต่อมาในปี 2550 ที่บ้านของคุณจรัญ ก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อแนะนำข้อมูลการเกษตรให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ในเรื่องของการท่านถอดวิทยาการทางการเกษตร เน้นเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต
การผสมพันธุ์บอนสี : มีขั้นตอนและวิธีการทำที่แสนง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงแค่รอจนดอกของต้นบอนสีบาน ให้นำดอกตัวผู้ (สังเกตได้จากดอกตัวผู้ ลักษณะของเกสรตัวผู้จะโด่แหลมออกมา ซึ่งสังเกตได้ง่ายมาก) มาใส่ผสมรวมกับดอกตัวเมีย (ดอกตัวเมียจะมีกลิ่นหอม ซึ่งสังเกตได้ไม่ยาก) หลังจากนำมาผสมกันแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 40 วัน ต้นบอนสีที่จะนำมาเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธฺุ์จะต้องมีอายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไปจึงจะเหมาะสม การผสมพันธุ์บอนสีสามารถทำได้ทุกวนโดยไม่ต้องรอฤดุูกาล

ปัญหาที่พบ : สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องหรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเพาะบอนสีจะไม่ รู้ว่าดอกบอนสีจะบานตอนไหน และจะทำอย่างไรถึงจะผสมพันธุ์และได้ต้นที่สมบูรณ์ แต่การผสมพันธุ์บอนสีจะมีวิธีการทำคล้ายๆกับการผสมพันธุ์สละ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรัญ ป้องชู
ที่อยู่ : 281 หมู่ที่9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×