สัตว์เล็ก
สุกร
เทคนิคการเร่งเนื้อแดงในหมูแบบปลอดสารเคมี
24 สิงหาคม 2558
1,976
การใช้สารเร่งเนื้อแดงในหมู มีมายาวนาน โดนส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำให้สัตว์เจริญเติบโตดี เนื้อแดงมาก ขายได้ราคาดี ที่สำคัญผู้บริโภคก็ชื่นชอบเพราะมีเนื้อแดงมาก มันน้อย แต่สารเร่งเนื้อแดงมีอันตรายต่อผู้บริโภคและเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งด้วย
คุณเถียร นิลวานิช เกษตรกรบ้านวังวัว ต.ช้างซ้าย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งลงพื้นที่ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เกี่ยวกับเทคนิคการเร่งเนื้อแดงในหมูแบบปลอดสารเคมีไว้ว่า
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เถียร นิลวานิช. สัมภาษณ์ , 4 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เหมือนฝัน สลัดทุกข์ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×