สัตว์-แมลงศัตรูพืช
พืชไร่
การกำจัดหนูในเรือกสวนไร่นา
03 พฤศจิกายน 2558
12,274
หนู จัดเป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินให้เสียหายเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโรคฉี่หนู ซึ่งเกิดจาเชื้อเลปโตสไปโรซีส นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสัตว์เลี้ยงและคน
การขยายพันธุ์ :

หนูเป็นสัตว์เลือดอุ่นขนาดเล็ก เลี้ยงลูกด้วยนม ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วโดยเฉพาะหนูนาท้องขาวอายุเพียง 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 8 - 14 ตัว หรือแม้แต่หนูพุกหรือหนูแผง อายุเพียง 4 เดือนก็ผสมพันธุ์ให้ลูกได้ 2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 8 - 14 ตัว เช่นเดียวกัน
ชนิดของหนูที่พบในไร่นา :

- หนูพุกใหญ่

- หนูพุกเล็ก

- หนูนาท้องขาว

- หนูนาเล็กหรือหนูสวน

- หนูหริ่งนาหางยาว

- หนูหริ่งนาหางสั้น


++ การป้องกันและกำจัด ++/b> การป้องกันและกำจัดหนูกระทำได้หลายวิธี ดังนี้

1. วิธีกลควรทำในฤดูแล้ง ได้แก่ การไล่ล้อมตี ใช้กาวเหนียว การจับ การดัก การขุด การขุดหลุมพรางดักหนู และการกำจัดหนูโดยใช้ระบบแปลงนาล่อหนู เป็นต้น
1.1. การทำหลุมพรางดักหนู :ขุดหลุมกว้าง 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 1 เมตร ใช้ไม่ไผ่พาดบนปากหลุมและคลุมด้วยฟางข้าว ภายในหลุมใส่อาหารสัตว์หรือข้าวเปลือกล่อ เมื่อหนูได้กลิ่นฟางและอาหารจะมุดเข้ากองฟางและพลัดตกลงในหลุมหรืออาจใช้ถังพลาสติกทรงสูง ไม่ต่ำกว่า 50 ซม. ฝังในดินทำเป็นหลุมก็ได้ ในพื้นที่ 10 ไร่ ขุดหลุมพรางดักหนู 1 หลุมบริเวณใกล้แหล่งน้ำ ที่รกร้างว่างเปล่า และแหล่งอาศัยของหนู นอกจากวิธีการนี้แล้วเกษตรกรสามารถใช้วิธีกลอื่น ๆ เช่น กับดักฟ้าผ่า ด้วงหรือแร้ว เป็นต้นตัวอย่างหลุมพรางดักหนู
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×