สูตรสมุนไพรและสารเคมี
สูตรสารเคมี
ใช้ลูกเหม็นกำจัดแมลง
16 กันยายน 2560
5,181
นายบุญช่วย วงษ์ษา ปราชญ์เกษตรประจำอำเภอพระพุทธบาท ชุมชนบ้านใหญ่พัฒนา หมู่ที่11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็นเกษตรกรมีความชำนาญในเรื่องการขยายพันธุ์ไม้ผลแบบทาบกิ่ง ตอนกิ่ง เสียบยอด ปักชำ และวิธีประยุกต์ต่างๆ และเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการขยายพันธุ์พืชและมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจอย่างแพร่หลาย โดยพื้นที่ทำการเกษตรของคุณลุงบุญช่วยจะใช้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ประจำตำบลหนองแก ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดสระบุรี

วันนี้คุณลุงบุญช่วย วงษ์ษา เกษตรกรผู้มีความชำนาญในเรื่องการขยายพันธุ์ไม้ผลแบบทาบกิ่ง ตอนกิ่ง เสียบยอด ปักชำ และวิธีประยุกต์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้นำความรู้ที่มีไปใช้ประสบการณ์ในการทำการเกษตรมาถ่ายทอดและบอกต่อแก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้คนที่สนใจ ถึงการการนำเอาสิ่งใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสวนผลไม้ เช่น การใช้ลูกเหม็นกำจัดแมลงในสวนผลไม้ ซึ่งได้ผลดี ประหยัดและปลอดภัยอีกด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญช่วย วงษ์ษา. หมู่ที่11 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×