เครื่องมือเกษตร
เครื่องมือเก็บเกี่ยว
รถตัดอ้อย..อีโคคาร์
21 มกราคม 2559
8,127
รถตัดอ้อยที่เกษตรกรใช้กันเป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากขนาดใหญ่น้ำหนักมาก วิ่งไปทางไหน หน้าดินตรงนั้นก็จะแน่นแข็ง ใบมีดตัดอ้อยยังอยู่ชิดติดโคน ทำให้การตัดเพื่อไว้ตอ ให้อ้อยแตกกอใหม่ไม่ค่อยได้ผล ต้องเสียค่าดูแลมาก บางครั้งถึงขั้นต้องปลูกซ่อมใหม่ เป็นปัญหาที่พบในหลายพื้นที่
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี เล่าถึงที่มาของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงงานน้ำตาลวังขนาย และจังหวัดมหาสารคาม โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างรถตัดอ้อยขนาดเล็ก (Sugar Cane Harvester Using Small Enging) โดย ฝีมือคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย ว่า...

เป็นรถตัดอ้อยระบบไฮดรอลิกส์ขนาดเล็กเหมาะกับเกษตรกรรายย่อย ด้านหน้ารถตัดประกอบด้วยใบมีดตัดยอดด้านบน และมีใบมีดด้านล่างที่สามารถปรับความสูงต่ำเพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรในเรื่องไว้ต้นตออ้อยในปี 2-3 ซึ่งรถตัดอ้อยนำเข้าทั่วไปไม่สามารถทำได้

เมื่อใบมีดตัดอ้อยทั้งด้านบนด้านล่างเสร็จเรียบร้อย จะมีตัวงาช้างทำหน้าที่รวบต้นอ้อยเข้าสู่ใต้ท้องรถเพื่อริดใบ ส่งต่อไปยังกระบะด้านหลังที่สามารถรับอ้อยได้ 400-500 กก. แล้วจะดัมพ์กองไว้เตรียมยกขึ้นรถบรรทุก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เพ็ญพิชญา เตียว. "รถอ้อยอีโคคาร์ ในข่าวเกษตร". ไทยรัฐ.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×