เครื่องมือเกษตร
เครื่องมือเก็บเกี่ยว
รถตัดอ้อย..อีโคคาร์
21 มกราคม 2559
6,731
รถตัดอ้อยที่เกษตรกรใช้กันเป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากขนาดใหญ่น้ำหนักมาก วิ่งไปทางไหน หน้าดินตรงนั้นก็จะแน่นแข็ง ใบมีดตัดอ้อยยังอยู่ชิดติดโคน ทำให้การตัดเพื่อไว้ตอ ให้อ้อยแตกกอใหม่ไม่ค่อยได้ผล ต้องเสียค่าดูแลมาก บางครั้งถึงขั้นต้องปลูกซ่อมใหม่ เป็นปัญหาที่พบในหลายพื้นที่
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี เล่าถึงที่มาของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงงานน้ำตาลวังขนาย และจังหวัดมหาสารคาม โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างรถตัดอ้อยขนาดเล็ก (Sugar Cane Harvester Using Small Enging) โดย ฝีมือคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย ว่า...

เป็นรถตัดอ้อยระบบไฮดรอลิกส์ขนาดเล็กเหมาะกับเกษตรกรรายย่อย ด้านหน้ารถตัดประกอบด้วยใบมีดตัดยอดด้านบน และมีใบมีดด้านล่างที่สามารถปรับความสูงต่ำเพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรในเรื่องไว้ต้นตออ้อยในปี 2-3 ซึ่งรถตัดอ้อยนำเข้าทั่วไปไม่สามารถทำได้

เมื่อใบมีดตัดอ้อยทั้งด้านบนด้านล่างเสร็จเรียบร้อย จะมีตัวงาช้างทำหน้าที่รวบต้นอ้อยเข้าสู่ใต้ท้องรถเพื่อริดใบ ส่งต่อไปยังกระบะด้านหลังที่สามารถรับอ้อยได้ 400-500 กก. แล้วจะดัมพ์กองไว้เตรียมยกขึ้นรถบรรทุก
ความโดดเด่นอีกประการนั่นคือ รถคันนี้สามารถตัดอ้อยให้เป็นลำยาวได้เหมือนใช้แรงคนตัด เพราะวิธีการนี้จะรักษาเปอร์เซ็นต์ยิว หรือปริมาณน้ำหนักได้ดี ต่างจากรถตัดอ้อยทั่วไปจะตัดเป็นท่อนสั้นๆ กว่าอ้อยจะถึงโรงงาน ปริมาณน้ำหนักระเหยหายไปไม่น้อย

ส่วนขีดความสามารถ รถดังกล่าวตัดอ้อยได้ประมาณ 70-80 ตันต่อวัน น้ำหนักรถอยู่ที่ 2.5 ตัน เบากว่ารถตัดอ้อยทั่วไปกว่าครึ่ง ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ 18.8 ลิตร ต่อ 2 ชั่วโมง ใช้ได้ทั้งดีเซลและไบโอดีเซล...เรียกว่าซดน้ำมันน้อยกว่ารถตัดอ้อยทั่วไป 50%

จากความโดดเด่นที่กล่าวมา จึงทำให้รถตัดอ้อยคันนี้คว้ารางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 สาขานวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน : ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เพ็ญพิชญา เตียว. "รถอ้อยอีโคคาร์ ในข่าวเกษตร". ไทยรัฐ.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×