พืชผัก
คะน้า
ปลูกคะน้าด้วยวิธีการหว่านเมล็ด ลดการจัดการ ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว
17 เมษายน 2556
188,593
ผักคะน้าเป็นผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดี ที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน
ในการปลูกคะน้าของสวนแต่ละแห่งจะไม่เหมือน แต่สวนของคุณคำหม่วน ผุนคำ เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตามฤดูกาลที่
ต.ผาอินทร์แปลง จ.เลย จะนิยมปลูกผักคะน้าด้วยการหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกโดยตรงมากกว่าย้ายกล้า เนื่องจากช่วยให้การเติบโตเร็วกว่า และสามารถเก็บผลผลิตขายได้หลายช่วง โดยมีขั้นตอนดังนี้
++ การปลูกคะน้าด้วยวิธีการหว่านเมล็ด ลดการจัดการ ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ++ มีวิธีการปลูกดังนี้

การเตรียมดิน : ไถพรวนพื้นที่พลิกดินตากแดดไว้ 7 -14 วัน ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตันต่อไร่และไถพรวนอีกครั้ง เพื่อให้ดินและปุ๋ยคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วไถยกร่องทำแปลงปลูก กว้าง 1-1.5Xความยาวตามพื้นที่

การหว่านเมล็ด :

1. หว่านเมล็ดให้กระจายทั่วทั้งผิวแปลงโดยให้กะระยะหรือน้ำหนักในการหว่านเมล็ดให้มีความห่างกันประมาณ 2-3 เซนติเมตร

2. ใช้ดินผสมหรือปุ๋ยคอกที่สลายตัวดีแล้วหว่านกลบเมล็ดหลังหว่านเสร็จแล้ว ให้มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร
เพื่อเก็บรักษาความชื้นและป้องกันเมล็ดถูกน้ำกระแทกกระจาย

3. คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งบางๆ

4. รดน้ำให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอเช้า-เย็น ต้นกล้าจะงอกภายใน 7 วัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณคำหม่วน ผุนคำ อายุ : 42 ปี
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่10 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×