ไม้ประดับ
ชวนชม
การปลูกชวนชมกระถาง
20 กุมภาพันธ์ 2556
20,399
ชวนชม เป็นพรรณไม้ที่มีสีสันของดอกสวยงามสะดุดตา มีรูปทรงของต้นและกิ่งก้านที่สวยงามและอ่อนช้อยนุ่มนวล เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแห้งแล้งจนได้รับสมญาว่า Desert Rose หรือ "กุหลาบทะเลทราย" นอกจากนี้ชวนชมยังเป็นชื่อที่มีความไพเราะเป็นศิริมงคลตามความเชื่อของคนไทย แม้แต่ชาวจีนซึ่งเรียกชวนชมว่า "ปู้กุ้ยฮวย" หรือ ดอกไม้แห่งความร่ำรวยก็ยังมีความหมายไปในทางศิริมงคลเช่นกัน
คุณอรทัย แก้ววงศ์ษา เจ้าของศูนย์เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับตัวอย่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำหน่ายไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ และเป็นศูนย์ศึกษาดูงานสำหรับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกและการดูแลชวนชมกระถาง
ให้เจริญเติบโต ออกดอกสวย ใบใสตามธรรมชาติ ไว้ดังนี้

++ การปลูกชวนชมกระถาง ++** ต้นชวนชมที่สามารถเปลี่ยนกระถางหรือย้ายปลูกได้ควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สูตรดินปลูกชวนชม : การผสมดินสำหรับปลูกต้นชวนชม

1. ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

2. แกลบหมัก 1 ส่วน

3. ขี้เลื่อย 1 ส่วน

4. ดินทราย 1 ส่วน

5. น้ำ 1 ส่วน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อรทัย แก้ววงศ์ษา อายุ : 45 ปี.ที่อยู่ : 147 หมู่ที่9 บ้านหนองหอ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×