สูตรสมุนไพรและสารเคมี
สูตรสมุนไพร
เสริมประสิทธิภาพหัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลง(Bt)ด้วยน้ำนมถั่วเหลือง
31 พฤษภาคม 2560
2,600
จากการลงพื้นที่พูดคุยกับคุณอารีย์ พูลสวัสดิ์ เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษส่งออกในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทำให้ได้รับคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับการใช้สารกำจัดแมลง ที่ไม่มีผลตกค้างต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกร ด้วยการนำเชื้อบีที (Bt) หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้กำจัดแมลงที่ประกอบไปด้วยสปอร์ที่มีชีวิตและผลึกพิษจากแบคทีเรียในดินมีชื่อว่า Bacillus thuringiensis เชื้อบีที ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ควบคุมตัวหนอนของหนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล่ำ หนอนคืบ กะหล่ำ หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะผล มะเขือเทศ เชื้อบีทีมีทั้งในแบบที่เป็นของเหลวและ แบบแห้ง มีจำหน่ายทั่วไป ภายใต้ชื่อการค้าที่ แตกต่างกัน ซึ่งคุณอารีย์ได้ให้คำแนะนำะเกี่ยวกับการเสริมประสิทธิภาพเชื้อ Bt กำจัดแมลงด้วยนมถั่วเหลือง ไว้ดังนี้
++ วัสดุ-อุปกรณ์ ++

1.หัวเชื้อ BT จำนวน 1 ช้อนชา

2.นมไวตามิลล์ จำนวน 1 ขวด

++ วิธีการทำ ++

นำหัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลง(Bt)และไวตามิลล์ ที่เตรียมไว้มาผสมและคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 24 - 48 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงประเภทดื้อยา เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้หอมฯลฯ


++ วิธีการใช้ ++

ใช้เชื้อ BT ตามอัตราที่ผสมกับนมไวตามิลล์ทั้งหมด ผสมน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันก่อนนำไปฉีดพ่นโดยฉีดพ่นตอนไม่มีแดดหรือในช่วงเย็น โดยจะต้องทำการให้น้ำพืชผักก่อนทำการฉีดพ่นหรือให้ดินมีความชื้น 50% ขึ้นไป

** สูตรและวิธีการดังกล่าวจะไปช่วยเสริมและกลายเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ให้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลง(Bt)มีการเพิ่มจำนวนและแข็งแรงขึ้น ทำให้กำจัดแมลงได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแมลงประเภทดื้อยาทั้งหลาย ทั้งยังช่วยในการป้องกันกำจัดแมลง ตลอดจนบำรุงพืชผักให้เจริญเติบโตดี ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการช่วยให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีความปลอดภัยและห่างไหลจากการใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้น

--------------------------- ^ ^ ----------------------------


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อารีย์ พูลสวัสดิ์ อายุ : 40 ปี ที่อยู่ : 43/2 หมู่ที่4 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×