ไม้ผล
ส้มโอ
ส้มโอรสชาติดีที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
14 กุมภาพันธ์ 2556
3,659
คุณมงคุต อักโข เกษตรกรชาวสวนส้มโอ บ้านแก้งเรือง ต. นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำสวนส้มโอมาเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งนอกจากจะปลูกส้มโอแล้วยังมีไม้ผลอีกหลายชนิด เช่น เงาะ ลิ้นจี่ไร้สาร และส้มเขียวหวาน เนื่องจากอำเภอนาจะหลวยมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมที่จะปลูกไม้ผลและพืชไร่ จึงทำให้ผลผลิตที่นี่มีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์

โดยเฉพาะส้มโอที่คุณมงคุตปลูกประกอบนั้นมีอยู่ 3 พันธุ์ด้วยกัน คือ พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และ พันธุ์ขาวทองดีซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทรงผลกลมสูง แต่ไม่มีจุกเด่นชัดเหมือนพันธุ์ขาวพวง ด้านก้นผลเรียบ ต่อมน้ำมันที่ผิวเปลือกมีขนาดใหญ่อยู่กันห่างๆ ผิวเปลือกมีสีเขียวเข้ม เปลือกค่อนข้างหนา ผลหนึ่งมีกลีบผลประมาณ 11-12 กลีบ แยกออกจากกันง่าย กุ้งมีสีขาวอมเหลือง ขนาดกุ้งค่อนข้างใหญ่ เบียดกันแน่น มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ รสหวานอมเปรี้ยว สามารถ แกะเนื้อออกมาได้ง่าย เมล็ดมีขนาดใหญ่ แต่มีเมล็ดไม่มากนัก เป็นที่นิยมบริโภคโดยทั่วไป
คุณมงคุตธิบายว่า ส้มโอใช้ระยะเวลาปลูกเพียงแค่ 3 ปี ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ถ้าชาวสวนดูแลรักษาเป็นอย่างดี ต้นส้มโอจะอยู่ให้ผลผลิตได้นานถึง 20 ปีเลยทีเดียว ส่วนวิธีการปลูกส้มโอในแต่ละพื้นที่จะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ รสชาติ ซึ่งคุณมงคุตการันตีว่าส้มโอของภาคอีสานจะมีรสชาติหวานอร่อย ไม่แพ้ที่ไหนๆ แน่นอน

++ การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ ให้มีรสชาติดี ++

การเตรียมพื้นที่ :พื้นที่ของคุณมงคุตเป็นพื้นที่ดอน การปลูกจะไถเตรียมดินปรับพื้นที่ให้เรียบ ใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร ดังนั้นในพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกส้มโอได้ประมาณ 25-40 ต้น

วิธีการปลูก :

1.ฤดูปลูกที่เหมาะสม คือ ในช่วงต้นฤดูฝน

2.ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร

3.ผสมดิน ปุ๋ยคอก เข้าด้วยกันในหลุมให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

4.วางถุงต้นกล้าส้มโอลงในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงต้นกล้าสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

5.ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน คือด้านซ้าย และขวา

6.เมื่อกรีดถุงแล้วให้ดึงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก

7.กลบดินที่เหลือลงในหลุม อย่างกลบดินให้สูงถึงรอยเสียบยอดหรือ รอยทาบ

8.กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น

9.ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก

10.หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง

11.รดน้ำให้โชก

12.ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
มงคุต อักโข
ที่อยู่ : 41 หมู่ที่15 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×