ไม้ประดับ
ไทร
การทำไทรเสียบยอด
12 กุมภาพันธ์ 2556
22,033
คุณศักดิ์ดา ทองไทย เกษตรกรที่โดดเด่นทางในการทำไม้ดัด เช่น ไทรดัดพุ่ม ไทรพุ่ม และไทรญี่ปุ่น และทำนาหญ้า และทำการผลิตอยู่ที่ชุมชนบ้านคลอง 14 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ทำกิน 33 ไร่ โดยใช้พื้นที่บางส่วนเป็นการแบ่งเป็นปลูกหญ้า เป็นหญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่น มาเลเซีย 20 ไร่ และทำแปลงไม้ดัด ประมาณ 13 ไร่ แต่เมื่อพูดถึงในความโดดเด่นของ คุณศักดิ์ดา ทองไทย ย่อมหนีไม่พ้นในเรื่องการการทำไม้ดัดพุ่ม ที่ถนัดที่สุดก็ได้แก่ ไทรดัดพุ่ม ไทรพุ่ม และไทรญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการทำไม้ดัดพุ่ม มากว่า 4 ปี ซึ่งก่อนที่จะมาทำไม้ดัดพุ่ม คุณศักดิ์ดา ทองไทย ได้ทำนาหญ้ามาก่อน ประมาณ 20 ไร่ และได้เช่าที่บริเวณริมถนนรังสิตประมาณ คลอง 14 เปิดเป็นร้านขายหญ้านวลน้อย ต่อมาได้ไปรับไม้ดัดพุ่มมาขายเพื่อเป็นรายได้เสริม และเมื่อขายดี คุณศักดิ์ดา ก็เลยหันมาทำไม้ดัดพุ่มเอง เริ่มศึกษาเรียนรู้ ลองผิดลองถูก จนสามารถทำไม้ดัดพุ่มออกมาจำหน่ายได้จนถึงปัจจุบัน สำหรับราคาขายไม้ดัดพุ่มของคุณศักดิ์ดา ก็เริ่มตั้งแต่ ต้นละ 100 บาท 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของไม้ดัดพุ่ม
การเตรียมต้นตอ :ต้องมีการเลี้ยงต้นตอซึ่งเป็นไทรพันธุ์พื้นบ้านของไทย ที่หากินเก่ง แข็งแรง และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี โดยอาจขุดต้นขนาดต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมาเลี้ยงดูให้มีระบบรากแข็งแรงในกระถางขนาดต่างๆ บำรุงจนกระทั่งต้นตอตั้งตัวและแข็งแรง ดีแล้ว โดยจะสังเกตได้จากต้นตอเริ่มแตกใบใหม่ขึ้นมามาก ต้องงดการให้ปุ๋ยเคมีมาแล้วอ 1 เดือน เนื่องจากต้นไม้ที่ได้รับปุ๋ยเคมีมาใหม่ๆ จะมีความอ่อนไหวต่อสิ่งแปลกปลอมได้ง่าย และอาจทำให้ยอดพันธุ์ดีเน่าเสียหายได้ จากนั้นให้ทำการตัดยอดออก โดยต้องระวังให้แผลที่ตัดนั้นเรียบและเนี้ยบเสมอกัน

**การเสียบยอดสามารถทำได้ทุกฤดูแต่ในช่วงฤดูฝน จะทำให้ยอดเน่าและเสียหายได้ง่าย ดังนั้นควรมีการทายาป้องกันเชื้อราที่บาดแผลของพืชร่วมด้วยเพื่อช่วยลดความเสียหายดังกล่าว

**การเลือกขนาดของต้นตอควรให้สัมพันธ์กันกับกิ่งพันธุ์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศักดิ์ดา ทองไทย อายุ : 30 ปี
ที่อยู่ : 8/12 หมู่ที่4 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×