สัตว์น้ำจืด
ปลานิล
การเลี้ยงปลานิลในกระชังให้ได้ขนาดตัวเท่ากัน
28 กรกฏาคม 2558
3,269
ปัจจุบันการเลี้ยงปลาในกระชัง ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากการเลี้ยงปลาในกระชังนั้นสามารถเลี้ยงได้จำนวนทีละมากๆได้เพราะในแม่น้ำมีการไหลเวียนน้ำได้ดีและยังสามารถจับจำหน่ายได้ง่ายอีกด้วย
คุณอำพรรณ สุวรรณกูฏ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลามากกว่า 10 ปี ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ไว้ว่า ในการเลี้ยงปลานิลในกระชังได้ประสบปัญหาด้านผลผลิต เนื่องจากปลานิลที่เลี้ยงไว้นั้นมีขนาดตัวที่ไม่เท่ากันทั้งที่เริ่มเลี้ยงพร้อมกัน จึงทำให้ปลานิลตัวที่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่เป็นความต้องการของตลาด
คุณอำพรรณ จึงได้ให้เคล็ดลับการเลี้ยงปลานิลในกระชังให้มีขนาดตัวเท่ากันให้เป็นความต้องการของตลาด โดยมีวิธีการดังนี้ในการเลี้ยงปลาคุณอำพรรณจะกำหนดจำนวนตัวปลา 500 ถึง 600 ตัวต่อ 1 กระชัง(กว้าง 2เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2เมตร) เนื่องจากการเลี้ยงปลาในกระชังที่ไม่แออัดจนเกินไปจะทำให้ปลาทุกตัวสามารถขึ้นมากินอาหารได้ ทำให้ปลาเจริญเติบโตไปพร้อมกันทำให้ปลามีขนาดตัวที่เท่ากันเป็นความต้องการของตลาดได้ โดยการให้อาหารปลานั้นจะให้อาหารปลาทีละน้อยก่อนแต่ให้ครั้งละถี่กันอาหารที่ให้สามารถหาซื้อตามท้องตลาดได้ คุณอำพรรณได้กล่าวอีกว่าการที่เลี้ยงปลานิลที่ไม่แออัดจนเกินไปจะไม่ทำให้ปลาเครียดทำให้ปลากินอาหารได้ดีแต่ต่างจาก ถ้าเลี้ยงแออัดจนเกินไปจะทำให้ให้ปลาเบียดกันขึ้นมากินอาหารไม่ได้ทุกตัวทำให้ได้ขนาดตัวปลาที่ไม่เท่ากันได้


เรียบเรียงโดย : คุณากร เยาวนารถ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: อำพรรณ สุวรรณกูฏ สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×