สัตว์น้ำจืด
ปลานิล
การเลี้ยงปลานิลในกระชังให้ได้ขนาดตัวเท่ากัน
28 กรกฏาคม 2558
5,882
ปัจจุบันการเลี้ยงปลาในกระชัง ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากการเลี้ยงปลาในกระชังนั้นสามารถเลี้ยงได้จำนวนทีละมากๆได้เพราะในแม่น้ำมีการไหลเวียนน้ำได้ดีและยังสามารถจับจำหน่ายได้ง่ายอีกด้วย
คุณอำพรรณ สุวรรณกูฏ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลามากกว่า 10 ปี ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ไว้ว่า ในการเลี้ยงปลานิลในกระชังได้ประสบปัญหาด้านผลผลิต เนื่องจากปลานิลที่เลี้ยงไว้นั้นมีขนาดตัวที่ไม่เท่ากันทั้งที่เริ่มเลี้ยงพร้อมกัน จึงทำให้ปลานิลตัวที่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่เป็นความต้องการของตลาด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: อำพรรณ สุวรรณกูฏ สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2558.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×