ไม้ประดับ
การจัดการไม้ประดับ
การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว
04 กุมภาพันธ์ 2556
17,957
พื้นที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงในช่วงฤดูหนาว เกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับจะเริ่มวางแผนการผลิตเพาะปลูกเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อจะได้นำไม้ดอกออกจำหน่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายน จนถึงช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งในช่วงนี้ภูเรือเองจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและความหนาวเย็นไปท่องเที่ยว พร้อมทั้งการได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวนาชนิดที่ปลูก สำหรับในพื้นที่ภูเรือ มีกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง ต.หนองบัว ที่เป็นกลุ่มใหญ่ในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวที่มีประสบการณ์ มีแกนนำกลุ่มอย่างคุณปันใจ สิงห์เดชะ ผู้นำที่มักมีการพัฒนาไม้ดอกสายพันธุ์ใหม่ๆ มาปลูกในพื้นที่ ซึ่งการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งมีวิธีการเพาะปลูกที่น่าสนใจดังนี้
ชนิดของไม้ดอก : ไม้ดอกเมืองหนาวที่ปลูกในพื้นที่อำเภอภูเรือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ดาวเรือง เย็นซี่ บัวสวรรค์ หนอนไก่ เสี้ยนฝรั่ง ผีเสื้อ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นที่นิยมในการนำไปประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะมีลูกค้าตั้งแต่ตกแต่งสวนในบ้าน ร้านอาหาร รีสอร์ท โรงแรม ร้านสปา แต่งสถานที่งานแสดงต่างๆ และร้านจำหน่ายไม้ประดับทั่วไป

วิธีการเพาะกล้าไม้ดอกเมืองหนาว : วิธีที่ได้รับความนิยมและให้ผลดีที่สุด คือ การเพาะเมล็ด ซึ่งแบ่งเป็นเป็น 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้

1. การเพาะเมล็ดในกระบะ กระบะที่จะใช้เพาะอาจเป็นกระบะไม้หรือกระบะพลาสติกก็ได้ วัสดุเพาะประกอบด้วยขุยมะพร้าว ทราย ขี้เถ้าแกลบ ปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 1:1:1:1

2. การเพาะเมล็ดในแปลง แปลงที่จะใช้เพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก ควรเป็นดินร่วนซุยและค่อนข้างละเอียด ขุดแปลงกลับหน้าดินตากไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลง จากนั้นนำปุ๋ยคอก(มูลโค มูลเป็ด มูลไก่ เป็นต้น ) มาผสมและคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ย่อยดินให้ละเอียดแล้วปรับหน้าแปลงให้เรียบ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ปันใจ สิงห์เดชะ อายุ : 48 ปี
ที่อยู่ : หมู่ที่1 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×