พืชผัก
พริกขี้หนู
เพิ่มผลผลิตพริกด้วยการปลูกในระบบน้ำพุ่ง
31 มกราคม 2556
16,244
การปลูกพริกในระบบน้ำพุ่ง เป็นวิธีการปลูกพริกสมัยใหม่ที่เหมาะสำหรับแปลงปลูกพริกที่มีลักษณะยกร่องแปลงแบบเป็นแถว ใช้สำหรับให้น้ำและปุ๋ยที่สามารถกระจายได้ทั่วแปลง พริกสามารถรับน้ำและปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ เกษตรกรประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการให้น้ำและปุ๋ยได้
คุณสมพร โทไทย เป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำนา มันสำปะหลัง และยางพารา เสริมด้วยการปลูกพริกที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

การปลูกพริกระบบน้ำหยด : มีขั้นตอนการปลูกเหมือนกับการปลูกพริกทั่วไป ดังนี้

++ การคัดเลือกพันธุ์พริกเพื่อนำมาปลูก ++

1. เลือกจากต้นที่มีลำต้นแข็งแรง สมบูรณ์ เหนียวไม่หักง่าย

2. เลือกจากต้นที่ให้ผลดก และผลพริกขนาดใหญ่สมบูรณ์เต็มที่

3. เลือกจากต้นที่ทนทานต่อโรคและแมลง

4. เลือกจากต้นที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ในท้องถิ่นได้ดี

5. เอาเมล็ดออกนำเมล็ดพริกมาล้างด้วยน้ำเกลือจนสะอาด นำไปผึ่งให้แห้งสนิทก่อนแล้วจึงทำการคัดเลือกที่เป็นโรคขึ้นรา หรือเมล็ดลีบทั้งไปนำไปเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อเก็บไว้ปลูกในฤดูต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณสมพร โทไทย อายุ : 46 ปี
ที่อยู่ : 94 หมู่ที่1 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×