ไม้ประดับ
ชวนชม
สูตรดินปลูกชวนชม
30 มกราคม 2556
18,855
ดินตามสูตรนี้สามารถใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับแทบทุกชนิด แต่องค์ประกอบอื่นๆ ที่จะทำให้ต้นไม้ออกดอก อาจจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบอื่นๆ ที่ต้นไม้แต่ละชนิดมีความชอบต่างๆ กันไป อย่างเช่น ชวนชมนั้น จะเลี้ยงให้ดี นอกเหนือจากดินจะดี ยังชอบแดดอย่างยิ่ง คือ ต้องมีแดด 100 % ต้นจึงจะสมบูรณ์ และออกดอก ที่สำคัญ จะต้องไม่ลืมว่าจะต้องเปลี่ยนดินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงเพิ่มขนาดกระถางตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วย
สำหรับดินที่เหมาะในการปลูกชวนชมจึงควรเป็นดินโปร่งร่วนซุย มีการระบายน้ำได้ดีคล้ายดินทราย ผู้ปลูกเลี้ยงส่วนใหญ่จึงนิยมเติมวัสดุปรุงดินต่างๆ เพิ่มลงไปในดินเพื่อให้มีความร่วนซุย เช่น ใบก้ามปู กาบมะพร้าวสับ เปลือกถั่วลิสง แกลบดิบ และทรายหยาบ สูตรดินผสมที่ใช้ปลูกชวนชมได้ดีมีหลายสูตร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

++ สูตรดินปลูกชวนชมกระถาง ++

1. ดินใบก้ามปู 1 ส่วน

2. ปุ๋ยคอก ( ต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่า ) 1 ส่วน

3. เนื้อดินร่วน 1 ส่วน

4.กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิจิตรา ทุเรียน อายุ : 43 ปี
ที่อยู่ : 40 หมู่ที่6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×