พืชผัก
ชมจันทร์
การผลิตดอกชมจันทร์ให้มีดอกดกตลอดปี
08 กุมภาพันธ์ 2556
27,236
ดอกชมจันทร์หรือดอกพระจันทร์เป็นได้ทั้งสมุนไพรและไม้ประดับ เป็นพืชสกุลเดียวกับมอร์นิ่งกลอรี่ (Morning glory) บางที่เรียกดอกไม้จีน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับดอกไม้จีนของจีน นิยมนำดอกตูมมาประกอบอาหาร เช่น ยำดอกชมจันทร์ ผักน้ำมันหอย ลวกจิ้มน้ำพริก ฯลฯ และนำไปประกอบอาหาร อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่นิยมทานดอกสด นอกจากนี้ดอกชมจันทร์ ยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ หากทานมากไปอาจมีอาการคล้ายท้องเสียได้ ปัจจุบันมีเกษตรกรนิยมปลูกดอกชมจันทร์ เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนกันมากขึ้น ตามกระแสของผู้บริโภคที่ให้การตอบรับไม้กินดอกชนิดนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีรสชาติและความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเอง
วันนี้คุณนงนารถ เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกดอกชมจันทร์ ได้ให้คำแนะนำและเคล็ดวิธีในการปลูกดอกชมจันทร์ให้ได้ผลผลิตดี ไว้ดังนี้

++ ขั้นตอนและวิธีการปลูกต้นชมจันทร์ ++

1.นำเมล็ดแห้งของต้นชมจันทร์ไปแช่น้ำ ไว้ 1 คืน เพื่อให้เมล็ดพองน้ำ และทำให้หน่อหรือรากงอกออกมา ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไปในตัวด้วย โดยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์จะลอยขึ้นมาให้คัดทิ้งหรือไม่งอกหน่ออกมา ให้เลือกเอาเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่จมน้ำมาเพาะขยายพันธุ์ต่อไป ** ในการเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ให้ดูจากการเมล็ดที่สมบูรณ์จะพองน้ำ และ เริ่มมีหน่องอกออกมาส่วนเมล็ดที่ไม่พองน้ำ จะฟ่อและไม่งอกหน่อออกมาถือว่าไม่สมบูรณ์

2.หลังจากที่แช่เมล็ดไว้แล้ว 1 คืน ให้นำเมล็ดไปเพาะในแปลงดินที่เตรียมไว้ โดยการหยอดลงไปหลุมละ 3-4 เมล็ด โดยแปลงปลูกจะต้องมีการเตรียมดินที่ดีพอสมควร กล่าวคือ มีการขุดพลิกและย่อยดินตากแดดทิ้งไว้ก่อนปลูก 1 สัปดาห์ เพื่อกำจัดศัตรูพืช จากนั้นให้ขึ้นแปลงพร้อมกับใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองพื้น ในอัตรา 500 กก.- 1,000 กก.ต่อไร่ ในการทำแปลงควรให้แปลงมีความกว้าง 1-1.5 เมตร เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ส่วนความยาวให้ใช้ความยาวตามพื้นที่ เมื่อขึ้นแปลงเสร็จแล้วให้ตีหลุมปลูกให้มีความลึกประมาณ 20-30 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก200-500 กรัม/หลุม ก่อนหยอดเมล็ด และ กลบดินให้มิดเมล็ด โดยใช้ระยะปลูก แบ่งเป็นสองแถวต่อ 1 แปลง ในระยะระหว่างต้น 40-50 ซม.และ ระยะระหว่างแถว 70-100 ซม.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณนงนารถ ชะวะนะเวส อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 101 ตำบลขโนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×