เห็ด
การจัดการเห็ด
“ถังนึ่งก้อนเห็ดประหยัดพลังงาน”ต้นทุนต่ำ
28 มกราคม 2556
10,800
คุณกิตติ โชคชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตก้อนอาหารเห็ดทุกชนิด ประจำสวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมเห็ดสากล โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด ของ องค์การสหประชาชาติ UN เป็นที่ปรึกษาให้ สวนเห็ดคุณกิตติ และคณะนักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหง ภาค เสาร์-อาทิตย์ ปี 51 วิจัยเรื่อง การเพาะเห็ด - เป็นผู้ประดิษฐ์ “ถังนึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน” -สอนการเพาะเห็ดเชิงประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ณ.สวนเห็ดคุณกิตติ ได้ยินดีเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ Farmer Info *1677 จ.อุบลราชธานี เมื่อครั้งลงพื้นที่ พบปะและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ "ถังนึ่งก้อนเห็ดประหยัดพลังงาน” ต้นทุนต่ำ" ไว้ดังนี้
ซึ่งคุณกิตติมีเทคนิคเกี่ยวกับการประดิษฐ์ถังนึ่งก้อนเห็ดแบบประหยัดพลังงาน ที่เปิดเป็นหลักสูตรอบรมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจที่สวนเป็นประจำ ในการนี้จึงได้แนะนำวิธีการทำหม้อนึ่งก้อนเห็ดแบบประหยัดพลังงานไว้ดังนี้

++ วัสดุ - อุปกรณ์ ++

1.ถังน้ำมันเก่าขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง

2.ตะแกรงรอง ต่อขาความสูงประมาณ 5 นิ้ว

3.ฝาปิดปากถังน้ำมัน หรือ ใช้พลาสติกใสปิดปาก

**ต้นทุนต่อ 1 ถัง ประมาณ 1,500-2,000 บาท**

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กิตติ โชคชัย. สวนเห็ดคุณกิตติ บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×