พืชไร่
มันเทศ
การปลูกมันเทศ
28 มกราคม 2556
36,898
มันเทศ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยที่ปลูกเพื่อรับประทานส่วนหัว เป็นพืชผักประเภทข้ามปี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี พันธุ์ของมันเทศจะเป็นพันธุ์เนื้อสีม่วงเพราะว่าจะมีรสชาติดี อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด
ฤดูกาลเพาะปลูก : ฤดูปลูกมันเทศสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มันเทศจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างร้อน และเป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี มันเทศต้องการน้ำช่วงระยะเวลาแตกยอดและใบ ก็เพียงพอ หากทอดและแตกใบโตเต็มที่แล้ว หากไม่ให้น้ำหรือฝนไม่ตก มันเทศก็ไม่เฉา และจะลงหัว การปลูกในฤดูแล้งให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในฤดูฝน และอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่า 1 เดือน

การเลือกที่และการเตรียมดินปลูกมันเทศ : ควรมีลักษณะดังนี้

1.ถ้าเป็นที่นาควรเลือกที่สูง และระบายน้ำได้ดี

2.ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรปลูกมันเทศมาก่อน หากมีความจำเป็นต้องปลูกซ้ำที่เดิม ต้องใช้ทำการกำจัดแมลงในดินก่อน

3.สำหรับที่ดอนและที่ราบทั่วๆ ไปนั้น ส่วนใหญ่จะปลูกได้เฉพาะฤดูฝนส่วนที่ซึ่งอยู่ในเขตการชลประทานสามารถจะปลูกมันเทศได้ตลอดปี

4.การเตรียมดินควรไถให้ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร

5.ตากดินไว้ 7-10 วัน และพรวนดิน 1-2 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินมีสภาพร่วนซุย แล้วจึงปรับระดับเนื้อที่ปลูกให้เรียบสม่ำเสมอกัน ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก จากนั้นจึงพรวนดินเพื่อให้คลุกเคล้าเข้ากัน

6.เมื่อเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกร่องห่างกัน 75-100 ซม. ยกร่องรูปสามเหลี่ยมขึ้นมา และทำการปลูกบนสันร่องนั้นๆ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เปี้ยน พลนาการ
ที่อยู่ : หมู่ที่6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×