ข้าว
วงจรข้าว
น้ำหมักสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวครอบจักรวาล
03 มีนาคม 2560
2,579
ปัจจุบันการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีไม่แพ้การใช้สารเคมี แต่มีข้อดีกว่าหลายประการ คือ มีราคาถูก ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตในดินและสภาพแวดล้อม ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่มีประโยชน์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแปลงนา ดังเช่น การใช้น้ำหมักสมุนไพรป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าวครอบจักรวาล ภูมิปัญญาของเกษตรกร โดยคุณคำใหม่ บริบาล ตำแหน่งหมอดินอาสาประจำอำเภอราษีไศล ที่ทดลองใช้ใช้กำจัดแมลงในแปลงนา สามารถป้องกันและกำจัดแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณคำใหม่ บริบาล หมอดินอาสาประจำอำเภอราษีไศล เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ แห่งบ้านหนองดุม ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ถึงการทำนาในปัจจุบันนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาแมลงศัตรูระบาดในนาข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวเสียหาย เนื่องจากเกษตรกรทำนากันปีหลายรอบ และมีการใช้สารเคมีกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีแมลงศัตรูข้าวเกิดขึ้นมาใหม่และระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน คือ ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการทำนาในบางฤดูกาล และ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี หันมาใช้สารชีวภาพ วิธีการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาแมลงศัตรูข้าวอย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : คำใหม่ บริบาล. สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2556.
เรียบเรียงโดย : ทัศวรรณ สีลาสอน เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×