พืชผัก
มะเขือเปราะ
มะเขือเปราะปลูกง่ายรายได้ดี
23 มกราคม 2556
123,642
มะเขือเปาะปลูกง่ายรายได้ดีปลูกได้ตลอดทั้งปี โตดีในดินแทบทุกชนิด
++ การปลูกมะเขือเปราะ ++การเตรียมพื้นที่ก่อนปลูก : ไถพรวนหน้าดินถึง 2 ครั้ง ในการไถครั้งแรกนั้นเพื่อพลิกหน้าดินและตากดินไว้ก่อน ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วค่อยการไถพรวนดินอีกครั้ง และที่สำคัญนั้นคุณแม่จะ หว่านปูนขาว ในพื้นที่ อัตราส่วน 50 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วยกแปลงสูง 10-15 เซนติเมตร และหว่านปุ๋ยคอกอีกครั้งก่อนที่จะนำมะเขือมาปลูกในแปลง ให้น้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ควรให้น้ำจนแฉะเกินไป เพราะอาจทำให้มะเขือเป็นโรคโคนเน่าได้

การเตรียมหลุมปลูก : ขุดหลุมลึก 50 เซนติเมตร ใช้ระยะปลูก ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร
*ระหว่างต้น 50-70 เซนติเมตร

การย้ายกล้าปลูก : ทำในขณะแดดร่มลมตก ช่วงบ่าย 3-4 โมงเย็นเป็นต้นไป โดยก่อนจะย้ายต้นกล้าลงหลุมปลุก ควรรองพื้นก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกอัตรา 2-3 กำมือ ต่อ หลุม แล้วย้ายต้นกล้าที่มีอาายุได้ 30 วันลงหลุมปลูก กลบบดินให้พูนสูง

การให้ปุ๋ย : ในการปลูกมะเขือเปราะจะไม่เน้นปุ๋ยเคมีมากนัก แต่จะเน้นการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักขะเตรียมแปลงปลูกให้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ควรมีการให้ปุ๋ยเคมีเสริมบ้างเล้กน้อย เพื่อป้องกันการขราดธาตุอาหาร และได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ ตลาดต้องการ โดยจะใส่ปุ๋ยเคมีเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้าและเสริมให้ต้นกล้าแข็งแรงหลังปลูกประมาณ 3 สัปดาห์ จากนั้นจึงใส่ปุ๋ยสูตร(46-0-0)ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่ และจะใส่อีกครั้งเมื่อต้นมะเขือเริ่มออกดอกจะใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือสูตร 15-15-15 ในอัตราส่วน 30กิโลกรัมต่อไร่ ด้วยวิธีการหว่านบริเวณโคนต้น
ให้ทั่ว/ระหว่างร่องแปลง(ระหว่างพุ่มใบของมะเขือที่จรดกัน)ต้นละประมาณ 1 กำมือ

การเก็บเกี่ยว : ส่วนการเก็บผลผลิตนั้นจะเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อมะเขือมีอายุประมาณ 45 วัน โดยจะเก็บผลที่มีขนาดเท่าลูกมะนาว หรือ ใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทเล็กน้อย ส่งขายในลักษณะผลสด ระหว่างการเก็บเกี่ยว ใน 1 เดือนจะสามารถเก็บผลผลิตได้ 8 ครั้ง และ หากมีการดูแลรักษาที่ดีจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน 10-12 เดือนต่อการปลูก 1 ครั้ง

การตลาด :

- จำหน่ายราคาส่งในพื้นที่ได้ กก.ละ 6บาท

- ในช่วง 1 เดือนสามารถสร้างรายได้ประมาณ 6,000 - 7,500 บาท ต่อ พื้นที่ปลูก 1 ไร่

------------------------------- ^ ^ -----------------------------------
แหล่งอ้างอิง :
คุณทองพัฒน์ อุบลวรรณ์ อายุ : 42 ปี
ที่อยู่ : 12 หมู่ที่3 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×