สัตว์น้ำเค็ม
หมึก
การเลี้ยงปลาหมึกให้โตเร็ว
04 พฤษภาคม 2558
834
ปลาหมึกเป็นสัตว์ล่าเหยื่อ พฤติกรรมการล่าหยื่อจึงเป็นการล่าอาหารที่มีชีวิตเท่านั้น เหยื่อเป็นจะทำให้ปลาหมึกโตเร็วเพราะโดยธรรมชาติปลาหมึกจะเป็นนักล่า ปลาหมึกจะไม่แตะต้องเหยื่อถ้าหากเหยื่อที่จะกินนั้นเป็นเหยื่อที่ไม่มีชีวิต
คุณปริญญา สุทธินนท์ ให้ข้อมูลความรู้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ว่าเทคนิคการเลี้ยงปลาหมึกให้โตเร็วและมีคุณภาพที่ดีนั้น ต้องให้อาหารหมึกในปริมาณเท่ากับขนาดของตัวปลาหมึกเองและต้องเป็นอาหารที่มีชีวิตเท่านั้น เช่น เคยทะเล กุ้ง จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ปลาหมึกจะโตเต็มที่และสามารถจับจำหน่ายได้

เรียบเรียงโดย : พรรษา พินิจกรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ปริญญา สุทธินนท์. สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2558
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×