พืชผัก
พริกขี้หนู
การปลูกพริกมาตรฐาน GAP
14 มกราคม 2556
14,271
คุณสุคนธ์ กุษาเดช อยู่บ้านเลขที่ 45/4 หมู่ 5 บ้านยางน้อย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษเกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดสารมาตรฐาน GAP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ? ปัจจุบัน ซึ่งเริ่มปลูกพริกปลอดสารมาต่อเนื่องกว่า 8 ปี เชี่ยวชาญในเรื่องโรคพริกเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP) เมื่อ พ.ศ.2549 ปัจจุบันคุณสุคนธ์ ปลูกพริกปลอดสารมาตรฐาน GAP ส่งพริกขายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พื้นที่การเพาะปลูกพริกทั้งหมด 2.5 ไร่ ผลผลิตพริกมีทั้งตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ? เดือนเมษายน ของทุกปี ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 8 ตันต่อปี
++ การเก็บและคัดเลือกพริกไว้ทำพันธุ์ ++

เทคนิคการเก็บเมล็ดพันธุ์พริกเพื่อให้ได้ผลผลิตพริกที่มีคุณภาพ กรณีเก็บพันธุ์เดิม ควรพิจารณาดังนี้

1 .กิ่งแขนงของต้นพริกที่จะเลือกทำพันธุ์ต้องมีกิ่งแขนงมากกว่า 14 กิ่งขึ้นไป จึงถือว่าเป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์

2. ความกว้างของกิ่งต้นพันธุ์พริกควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 หุนขึ้นไป

3. เมล็ดผลผลิตพริกต้องมีความสมบูรณ์ยาวตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป จึงเลือกทำเมล็ดพันธุ์

4.เป็นต้นที่แข็งแรง ไม่มีโรครบกวน และต้องเก็บตั้งแต่รุ่นที่ 3-5 จะเหมาะสมในการทำต้นพันธุ์มากที่สุด

5. เมื่อได้เมล็ดพันธุ์พริกตามต้องการแล้ว ก็นำเมล็ดพริกที่จะเก็บไว้ทำพันธุ์นั้นไปตากแดดให้แห้งประมาณ 90% และต้องเก็บใส่กระสอบไว้อย่างน้อย 90 วันขึ้นไปจึงเหมาะสมในการนำมาทำเมล็ดพันธุ์พริก

6. เมื่อถึงฤดูกาลปลูกพริกก็นำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้อย่างน้อย 90 วันขึ้นไป มาใส่กระสอบแล้วย่ำเอาเมล็ดออกด้วยรองเท้าบูท เพื่อให้เมล็ดพริกล่อนออกมามากที่สุด แล้วใช้สวิงกรองเอาเฉพาะเมล็ดพริกนำไปเพาะกล้าต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุคนธ์ กุษาเดช บ้านยางน้อย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมบ์ จังหวัดศรีสะเกษ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×