พืชไร่
เผือก
เผือกหอมเงินแสน...ในดินเหนียวปนลูกรัง
12 พฤศจิกายน 2558
61,372
นาดินเหนียวปนลูกรัง เป็นสภาพดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนัก แต่เมื่อได้ทดลองปลูกเผือกหอมในดินนาดังกล่าว คุณคำแพง ไชยชนะ เกษตรกรผู้เคี่ยวกรำกับการทำนาข้าวมาทั้งชีวิต กลับสามารถสร้างรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการปลูกเผือกหอมที่ใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 6-7 เดือน ได้ถึงรอบละ 250,000-300,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ดีไม่น้อย นับจากปี 2535
จึงเปลี่ยนอาชีพจากการการทำนาข้าวมาเป็นทำนาเผือกหอมเรื่อยมา
คุณคำแพง ไชยชนะ ทำนาข้าวมาตลอดชีวิต จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 มีนักวิชาการการวิจัยพืชจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกเผือกหอมและมอบพันธุ์เผือกหอมมาให้ทดลองปลูกเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในครั้งนี้มีเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกอยู่ 4 คน คือ

1.พ่อคำแพง ไชยชนะ ปลูกเผือกหอมในดินเหนียวปนดินลูกรัง

2.นายสุวรรณ หอมพรหม บ้านดอนวัว ตำบลไล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล ปลูกเผือกหอมในดินทรายปนเหนียว

3.นายบุตร ทาดี หมู่ 3 บ้านดอนวัว ปลูกเผือกหอมในดินทรายล้วน

4.นายจำลอง ทาดี หมู่ 4 บ้านดอนวัว ปลูกเผือกหอมในดินตม

**การทดลองปลูกเผือกหอมในครั้งนี้ พื้นที่ในการปลูก 1 งาน ใช้เวลาตั้งแต่ปี 2534 - 2536 ผลปรากฏว่า ในพื้นที่ 1 งานเท่ากัน วัดจากพื้นที่ๆให้ผลผลิตดีที่สุดระยะ 2-4 เมตร

1.ผลผลิตข้าวในพื้นที่ 2-4 เมตร ได้ 2.5 กิโลกรัม ขายได้เงิน 5 บาท

2.ผลผลิตเผือกหอมในพื้นที่ 2-4 เมตร ได้ 15 กิโลกรัม ขายได้เงิน 60 บาท เท่ากับว่าพื้นที่ 1 งานในการทดลองปลูกเผือกหอม สามารถสร้างรายได้มากถึง 3,000 - 4,000 บาท และนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้พ่อคำแพง ตัดสินใจหันมาทำนาเผือกนับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

-ปัจจุบันพ่อคำแพง ทำนาเผือกทั้งหมด 10 ไร่

-เก็บผลผลิตเผือกหอมได้เต็มที่ตลอดทั้งปี เฉลี่ยประมาณไร่ละ 4-5 ตัน ผลผลิตต่อปีมีเผือกหอมประมาณ 100 ตัน โดยมีผลผลิตตลอดทั้งปีเฉลี่ยเท่าๆกัน

- สร้างรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรอบละ 250,000-300,000 บาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คำแพง ไชยชนะ อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 31บ้านคำไหล หมู่ที่6 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×