สมุนไพร
ขิง
การปลูกขิง
13 กุมภาพันธ์ 2556
34,119
สมุนไพร เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งสามารถรักษาโรค และทำให้สุขภาพร่างกายดี ร่างกายแข็งแรง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายดีขึ้น ทำให้ความต้องการของตลาดมีสูง ซึ่งขิง ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาด คุณแผนผา คงวัง ปราชญ์เกษตรกรผู้ทำแปลงสมุนไพรขิง ศูนย์บุญนิยมสิกขาหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ มาแนะนำการปลูกขิงให้กับเกษตรกร
++ ขั้นตอนการปลูกขิงเชิงการค้า ++

ดินที่เหมาะสม : ดินร่วน-ร่วนปนทราย

ฤดูการปลูก : การปลูกขิงจะปลูกในช่วงต้นฝนคือในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมและการปลูก

การเตรียมดิน : จะเริ่มจากการไถพรวนดิน 3-4 ครั้ง เพื่อปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย แล้วตากแดดทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา 1-2 ตันต่อไร่

การเตรียมแปลง : ใช้การปลูกแบบยกร่องปลูก ให้มีขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 15-20 เซนติเมตร ความยาวขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่

การเตรียมพันธุ์ : คัดเลือกแง่งขิงที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีโรคหรือแมลงรบกวน ตัดแต่งแล้วป้ายปูนแดงบริเวณรอยแผล ผึ่งลมให้แห้ง ก่อนนำไปเพาะปลูก

การปลูกขิง : ตีหลุมปลูกให้มีขนาดลึก 8-10 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปูนขาว/โดโลไมท์ 1 กำมือ ปุ๋ย 15-15-15 หลุมละ 1 กำมือ แล้วตามด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หลุมละ 1-2 กำมือก่อนจะนำแง่งพันธุ์ขิงที่เตรียมไว้วางลงในหลุมปลูกในแนวตั้ง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แผนผา คงนาวัง 25 หมู่ที่7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×