ไม้ดอก
ดาวเรือง
การปลูกดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เสริมรายได้ในสวนยางพารา
11 มกราคม 2556
19,204
ดอกดาวเรืองถือว่าเป็นดอกไม้เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องใช้กันเป็นประจำ และมีเกษตรกรปลูกกันมาก แต่ดอกดาวเรืองต้องการการดูแลเป็นอย่างดีถึงจะให้ผลผลิตมาก คุณธนากร พงษ์เกิดลาภ เกษตรกรปลูกดาวเรืองมาแนะนำวิธีการปลูกกัน
++ ขั้นตอนการปลูกดาวเรือง ++

จุดเริ่มต้นในการปลูกก็ต้องเริ่มจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ในถาดหลุมโดยดินเพาะก็จะเป็นดินจากซากพืชที่ย่อยสลายแล้ว1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน ดินร่วน 1 ส่วน กดเมล็ดลงหลุมพอมิดแล้วรดน้ำให้ชุ่มระยะเวลาในการเพาะเมล็ด 15 วัน ให้ต้นกล้าสูงประมาณ 2 นิ้วครึ่ง ก็สามารถไปลงแปลงปลูกได้

++ การเตรียมดินสำหรับปลูกดอกดาวเรือง ++

ในการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกดอกดาวเรือง เริ่มต้นโดย การไถพรวนดิน เริ่มต้นโดยไถผาน 3 ผาน 6 และทำการพรวนเกลี่ยดินให้พื้นที่เสมอกัน ระยะร่องแปลงให้ทิ้งระยะห่าง 1.20 เมตร ความยาวร่องแปลง 25 เมตร รองพื้นด้วยขี้ไก่อัดเม็ดเฉลี่ยตัวอย่างการใช้ 11 ไร่ ใช้ 9 กระสอบ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธนากร พงษ์เกิดลาภ บ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×