ข้าว
วงจรข้าว
เทคนิคการใช้ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันกำจัดหนูในนาข้าว
27 มิถุนายน 2556
1,054
หนู เป็นศัตรูข้าวที่สำคัญ สร้างความเสียต่อผลผลิตต่อเกษตรกรผู้ทำนาข้าว และมักระบาดทำความเสียหายแก่ข้าวอยู่เสมอๆ ซึ่งการกำจัดพวกหนูเหล่านี้ นอกจากจะกำจัดเองแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เกษตรกร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือหาอุปกรณ์ให้ยุ่งยาก โดยการใช้ศัตรูธรรมชาติ อย่างเช่น งูชนิดต่างๆ พังพอน เหยี่ยว นกแสก นกเค้าแมว นกฮูก เป็นศัตรูธรรมชาติที่จะช่วยกำจัดหนูในนาข้าวได้
เทคนิคการใช้ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันกำจัดหนูในนาข้าว นั้นเป็นวิธีง่ายๆ ของคุณอลงกรณ์ สรเสนา ปราชญ์เกษตรประจำ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี กล่าวว่า การที่จะกำจัดหนูในนาข้าวแบบง่ายที่สุดนั้น ก็ควรจะต้องใช้ธรรมชาติในการกำจัด อย่างเช่น การใช้งู พังพอน เหยี่ยว นกแสก นกเค้าแมว นกฮู ซึ่งสัตว์เหล่านี้จะเป็นศัตรูธรรมชาติของหนูอยู่แล้ว ซึ่งเราควรสร้างที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้ไว้ในแปลงนาข้าว โดยการทำคอนไม้ไว้ให้นกที่หากินกลางคืนเกาะ เช่น นกแสก นกฮูก จะช่วยให้นกเหล่านี้มีโอกาสกำจัดหนูได้ง่ายขึ้น

***สำหรับไม้ที่นำมาทำคอนให้นกเกาะนั้น ได้แก่ ไม้ยางนา ไม้มะพร้าว ไผ่ และไม้เถาวัลย์ เนื่องจากพบว่านก ที่หากินกลางคืน มักชอบเกาะกับต้นไม้เหล่านี้ ***


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
แหล่งที่มาของข้อมูล : อลงกรณ์ สรเสนา. สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2556.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×