ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิด
ปุ๋ยหมักเร่งการแทงช่อดอกของพืช
20 กุมภาพันธ์ 2560
3,966
สูตรน้ำหมักชีวภาพช่วยเร่งการติดดอก ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสานแบบชีวภาพ นิยมนำมาใช้เพื่อเร่งการติดดอกติดผลให้กับผลไม้หรือพืชที่ปลูกนั่นเอง จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นั้น คุณทองสุข ได้แนะสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพช่วยเร่งการติดดอก ด้วยวิธีการแบบง่าย ตามรายละเอียดดังนี้
คุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองในการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับสภาพดินให้เหมาะกับการทำการเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต

++ ปุ๋ยหมักชีวภาพเสริมการแทงช่อดอกของมะม่วง ++

1.ลูกยอ จำนวน 3 กก.

2.กากน้ำตาล จำนวน 1 ลิตร

3.พด. 2 จำนวน 1 ซอง

++ วิธีการทำ ++

-นำสารเร่ง พด.2มาผสมน้ำ 5ลิตร คนให้ละลาย

-หั่นลูกยอให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำมาผสมคลุกเคล้ากับกากน้ำตาล นำไปเทลงในถังหมัก เติมน้ำที่ละลายสารเร่ง พด. 2ลงไป คนให้เข้ากัน ปิดฝาถังหมักให้สนิท หมักทิ้งไว้ 1เดือนก็สามารถนำไปใช้ได้

++ อัตราการใช้ ++

-ใช้น้ำหมัก 20ซีซี ต่อ น้ำ 20ลิตร นำไปฉีดพ่นพืชช่วงที่เริ่มติดดอก จะช่วยในส่วนของการเร่งการติดดอกให้กับพืชได้เป็นอย่างดี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทองสุข อ่อนละมัย หมู่ที่4 ตำบลบางขโมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-27°C
เชียงใหม่
20-27°C
นครราชสีมา
22-27°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×