พืชไร่
ข้าวโพดฝักสด
ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น...ได้เมล็ดเต็มฝัก...เพียงแค่ปรับวิธีการปลูก
09 พฤษภาคม 2556
59,289
จากการลงพื้นที่ พบกับคุณสมหมาย สีดาคุณ เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกข้าวโพด อายุ 58 ปี 127 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการปลูกข้าวโพด มาแล้ว มากกว่า 20 ปี ได้แนะนำเทคนิคการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูงเท่าตัว ชนิดที่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แค่ปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวคิดเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ข้างโพดที่ปลูกอยู่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
ขั้นตอนการปลูก :

การเตรียมแถวปลูกโดยใช้รถไถเดินตาม เพราะจะได้แถวข้าวโพดที่สม่ำเสมอ โดยวางแนวปลูกให้หันไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตกใช้ระยะระหว่างแถวและระหว่างต้น 50*50 เซนติเมตร และหยอดเมล็ด 3 ถึง 4 เมล็ดต่อหลุม ให้เมล็ดกระจายออกจากกันเล็กน้อย โดยการหยอดเป็นแนวสลับฟันปลา อย่าหยอดวางกันเป็นกระจุกรวมกัน

เมื่อต้นมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตรหลังงอก ให้ถอนแยกเหลือหลุมละ 3 ต้น แต่ถ้าต้นสมบูรณ์ใกล้เคียงกันทั้งหมด 4 ต้นก็ให้เก็บไว้ทั้งหมดก็ได้ จากนั้นก็ให้ดูแลตามปกติ แต่ต้องมีการจัดการให้น้ำอย่างเพียงพอ เพราะการปลูกตามวิธีนี้จะทำให้มีจำนวนต้นต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าตัว เมื่อเทียบกับวิธีการปลูกตามปกติทั่วไป
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×