พืชไร่
ข้าวโพดฝักสด
การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวฝักสดเสริมรายได้
07 มกราคม 2556
3,719
ข้าวโพดข้าวเหนียวนับว่าเป็นที่นิยมรับประทานของชาวบ้าน เพราะสามารถกินอิ่มแทนข่าวได้ ปัจจุบันทางกรมวิชาการเกษตรได้นำมาปรับปรุงพันธุ์ให้ต้นพันธุ์ แข็งแรง ฝักใหญ่ ให้ผลผลิตมาก แต่จะมีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ เกษตรกรที่จะปลูกต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกกันใหม่
พ่อจันทร์และแม่กาบแก้ว แสงมณี 2 สามีภรรยา อยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ 5 บ้านป่ารวก ต.ดงมะดะ อ.พาน จ.เชียงราย ได้กล่าวกับทีมงานว่าพ่อจันทร์และแม่กาบแก้ว ได้ทำการเกษตรมาหลายปีในพื้นที่การเกษตร 11ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นา 5 ไร่ บ่อเลี้ยงปลาจำนวน 2 บ่อในพื้นที่ 5 ไร่ และพื้นที่ปลูกไม้ผล ที่อยู่อาศัยรวม 1 ไร่ หลังจากที่ทำการเกษตรผสมผสานมานานก็ทำให้ได้รู้ว่าการมีดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนั้นทำให้มีชีวิตดีขึ้นมาก ไม่มีหนี้สินและมีความสุขมากขึ้น

ที่ไร่แห่งนี้ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น มะพร้าวน้ำหอม 50 ต้น ซึ่งปลูกตามคันบ่อเลี้ยงปลา ปลูกได้ประมาณ 3-6ปี ก็จะให้ผลผลิตดกเต็มต้น โดยการปลูกมะพร้าวพันธุ์นี้ ต้องมีการเตรียมหลุมขุดลึกพอประมาณ กว้างพอประมาณ ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1 กิโลกรัม / ต้น หลังจากที่ปลูกได้ประมาณ 1 เดือน ก็จะบำรุงใสปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กิโลกรัม /ต้น จากนั้นก็จะให้ปุ๋ยสูตรเดิมปีละครั้ง พร้อมกับให้น้ำกำจัดวัชพืชตามโคนต้น พอต้นมะพร้าวได้ประมาณ 1 ปี จะนำเกลือแกงมาโรยใส่ตามทะลายมะพร้าว 1 กิโลกรัม / ต้น และหมั่นทำความสะอาดบริเวณทะลายด้วยเพื่อป้องกันแมลง หนู รวมทั้งศัตรูพืชทั่วไป

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปีเรียบร้อยแล้ว ในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์ที่นำมาปลูกคือพันธุ์บิ๊กไวท์ พ่อจันทร์กล่าวว่าที่เลือกปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์นี้เพราะต้นแข็งแรง โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอ ฝักใหญ่เมล็ดสีขาวนวล และมีรสชาติดีหวาน เหนียวนุ่ม นอกจากนั้นยังให้ผลผลิตสูง และยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วเพียงแค่ 60-65 วันหลังจากหยอดเมล็ดก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว : พ่อจันทร์จะปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปีเรียบร้อยแล้ว โดยการไถพรวนดิน เตรียมแปลง ขึ้นแปลง ยกร่องสูงพอประมาณ ความกว้างของแปลง 1.5 เมตร ระหว่างแถว 70 เชนติเมตร ระหว่างต้น 25-30 เซนติเมตร โดยที่ไม่จำกัดความยาว หลังจากนั้นใช้ไม้ปลายแหลมขุดทำให้เป็นหลุมขนาดลึกพอประมาณ หยอดเมล็ด 1 เมล็ดต่อหลุม เสร็จแล้วกลบหลุมด้วยขี้หมู ปล่อยน้ำไหลเข้าแปลงปลูก เมื่อเปียกจนชุ่มแล้วก็ปล่อยน้ำออกจากแปลง หลังจากนั้นคอยดูแล ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ประมาณ 10 วันใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 โดยใช้ไม้ทำให้เป็นหลุมเล็กๆ ด้านข้างใส่ปุ๋ยลงไปประมาณ 1 ช้อนชา หลังจากนั้นประมาณ 20 วันใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยใช้วิธีเดียวกัน เสร็จแล้วดูแลกำจัดวัชพืชจนถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว สามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน พ่อจันทร์จะนำข้าวโพดไปจำหน่ายที่ตลาดในราคา 3 หัว 10 บาท ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้ประมาณ 6000-7000 บาทต่อ 1 ไร่


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จันทร์ แสงมณี อายุ : 59 ปี
145 หมู่ที่5 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×