พืชไร่
ข้าวโพดฝักสด
การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวฝักสดเสริมรายได้
07 มกราคม 2556
4,651
ข้าวโพดข้าวเหนียวนับว่าเป็นที่นิยมรับประทานของชาวบ้าน เพราะสามารถกินอิ่มแทนข่าวได้ ปัจจุบันทางกรมวิชาการเกษตรได้นำมาปรับปรุงพันธุ์ให้ต้นพันธุ์ แข็งแรง ฝักใหญ่ ให้ผลผลิตมาก แต่จะมีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ เกษตรกรที่จะปลูกต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกกันใหม่
พ่อจันทร์และแม่กาบแก้ว แสงมณี 2 สามีภรรยา อยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ 5 บ้านป่ารวก ต.ดงมะดะ อ.พาน จ.เชียงราย ได้กล่าวกับทีมงานว่าพ่อจันทร์และแม่กาบแก้ว ได้ทำการเกษตรมาหลายปีในพื้นที่การเกษตร 11ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นา 5 ไร่ บ่อเลี้ยงปลาจำนวน 2 บ่อในพื้นที่ 5 ไร่ และพื้นที่ปลูกไม้ผล ที่อยู่อาศัยรวม 1 ไร่ หลังจากที่ทำการเกษตรผสมผสานมานานก็ทำให้ได้รู้ว่าการมีดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนั้นทำให้มีชีวิตดีขึ้นมาก ไม่มีหนี้สินและมีความสุขมากขึ้น

ที่ไร่แห่งนี้ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น มะพร้าวน้ำหอม 50 ต้น ซึ่งปลูกตามคันบ่อเลี้ยงปลา ปลูกได้ประมาณ 3-6ปี ก็จะให้ผลผลิตดกเต็มต้น โดยการปลูกมะพร้าวพันธุ์นี้ ต้องมีการเตรียมหลุมขุดลึกพอประมาณ กว้างพอประมาณ ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1 กิโลกรัม / ต้น หลังจากที่ปลูกได้ประมาณ 1 เดือน ก็จะบำรุงใสปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กิโลกรัม /ต้น จากนั้นก็จะให้ปุ๋ยสูตรเดิมปีละครั้ง พร้อมกับให้น้ำกำจัดวัชพืชตามโคนต้น พอต้นมะพร้าวได้ประมาณ 1 ปี จะนำเกลือแกงมาโรยใส่ตามทะลายมะพร้าว 1 กิโลกรัม / ต้น และหมั่นทำความสะอาดบริเวณทะลายด้วยเพื่อป้องกันแมลง หนู รวมทั้งศัตรูพืชทั่วไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จันทร์ แสงมณี อายุ : 59 ปี
145 หมู่ที่5 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×