ไม้ป่า
ไผ่
กระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารเร่ง
25 มกราคม 2556
7,033
อาชีพใหม่ในวงการเกษตรไทยนั้นก็คือการขยายพันธุ์ไผ่จำหน่ายสำหรับการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไผ่ที่เพาะชำแล้วนั้นสามารถจำหน่ายได้ถึงต้นล่ะ 200 บาท และยังเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นแล้วการปลูกไผ่ตงลืมแล้งเพื่อจำหน่ายยังมีเกษตรกรบางรายที่สามารถทำไผ่นอกฤดูได้ซึ่งทำรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เคล็ดลับการขยายพันธุ์นั้นไม่ยุ่งยากอะไรมากนัก ซึ่งมีขั้นตอนการปฎิบัติดังนี้
++ วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่งพันธุ์ไผ่ ++

1. ขุยมะพร้าว

2. ถุงพลาสติก ขนาด 3x5 หรือ ตามขนาดของกิ่งไผ่

3. เชือกฟาง หรือ ด้าย หรือ ตอก หรือ ตัวรัด (เหมือนในภาพ)

4. มีดพร้า หรือ ขวานเล็กๆ สำหรับการผ่าตากิ่งไผ่

++ วิธีตอนกิ่งไผ่ ++

1. นำขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้ให้ชุ่ม หรือจะแช่ไว้สักคืนหนึ่งก็ได้นะครับ

2. นำขุยมะพร้าวใส่ถุงพลาสติก (ดังภาพ) รัดปากให้แน่นด้วยหนังยางหรือเชือกฟาง

3. ใช้มีดผ่าครึ่งถุงพลาสติก เพื่อเปิดช่องไว้สำหรับทางกิ่งไผ่

4. ใช้มีดปาดรอยต่อระหว่างกิ่งแขนงไผ่ที่จะทำการตอนกับต้นแม่ให้เป็นรอยแผล โดยปาดจากด้านบนลงด้านล่าง **ระวังอย่าให้ขาด ควรให้เหลือเปลือกไผ่บางๆ ติดไว้กับลำต้น

5. นำถุงพลาสติกห่อขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้หุ้มกิ่งไผ่ส่วนโคนที่ถูกผ่าออก แล้วมัดด้วยเชือกฟาง หรือ สายรัด ผูกแน่นติดกับลำไผ่

6. เมื่อรากของกิ่งไผ่ออกเต็มแล้ว ก็ให้ตัดกิ่งลงมาเตรียมเพาะชำ โดยให้เหลือปล้องไว้ 2-3 ปล้องครับ

++ เทคนิคการตอนกิ่งไผ่ ++

****เทคนิคการเร่งให้รากกิ่งตอนออกเร็วขึ้น คือ การทำให้เปลือกไผ่ส่วนที่ติดอยู่ระหว่างข้อต่อของต้นแม่กับกิ่งที่จะทำการตอนแยกออกจากกัน แต่อย่าให้ขาดและควรเหลือเปลือกไผ่บริเวณรอยต่อไว้ด้วย โดยจะเหลือไว้เพียงบางๆ เท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้กิ่งตอนออกรากได้เร็วขึ้น โดยการแตกรากออกมาจากตุ่มรากของกิ่งตอน เพื่อหาอาหารกินเองจากกระเปราะตอน และพึ่งพาอาหารจากต้นแม่ให้น้อยที่สุด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมจิตร ไม้พัน 39 หมู่ที่9 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×