ข้าว
วงจรข้าว
ปรับสภาพดินเค็มด้วยก้อนเห็ดเก่า
18 เมษายน 2556
1,374
ดินเค็มเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ชุ่มชื้น ทั้งในเขตชลประทานและเขตอาศัยนํ้าฝน พื้นที่ดินเค็มในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดินเค็มหรือ นํ้าเค็มมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร ทำให้การเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพของพืช และรายได้ของเกษตรกรลดลง ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เมื่อความรุนแรงของปัญหามากขึ้นส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เกษตรกรทำมาหากินไม่ได้ ต้องย้ายพื้นที่ทำกินหรืออพยพไปหางานในเมือง
จากการสัมภาษณ์ คุณระเบียบ สะละ เกษตรกรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำการเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม บอกกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น ว่า ในช่วง 5 ปี ก่อน คุณระเบียบประสบปัญหาดินเค็มเป็นอย่างมาก ปลูกพืชอะไรก็ไม่ได้ จนได้รับความรู้จากทางภาครัฐ ที่เข้ามาให้ความรู้ถึงการแก้ปัญหาและการเข้าใจพื้นที่ดินเค็มว่าต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร จนได้ลองผิดลองถูกเรื่อยมา อันนำมาสู่เทคนิคการปลูกข้าวโดยใช้ก้อนเห็นเก่าเพื่อปรับสภาพดิน ในพื้นที่ดินเค็ม มาฝากเกษตรกรที่ประสบปัญหาเดียวกันนี้

วัสดุอุปกรณ์
1.ก้อนเชื้อเห็ดเก่า
2.ต้นกล้วย ที่ตัดเครือแล้ว

วิธีการ
1.นำก้อนเห็ดเก่า แกะถุงแล้วนำไปใส่ในแปลงนา โดยการทุบให้ละเอียด
2.หลังจากนั้นก็นำต้นกล้วยที่เตรียมเอาไว้ไปสับให้ละเอียด แล้วนำไปทับ กับก้อนเชื้อเห็ดอีก 1 ชั้น
3.หมักทั้งไว้ประมาณ 3-4 เดือน ก่อนที่จะมีการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว
สุดท้าย คุณแม่ระเบียบฝากมาบอก ในการปรับปรุงแก้ไข พื้นที่ดินเค็มนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาที่นาน กว่าพื้นที่จะทำการเกษตรแล้วได้ผลผลิตที่ดี เพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่ประสบปัญหา ต้อง ค่อยๆ แก้ไขไป ขั้นต่ำต้องใช้ระยะเวลา 3-5 ปี ขึ้นไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : ระเบียบ สะละ เลขที่ 6 ม.3 บ.หนองบัว ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่จ.ขอนแก่น สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2556.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ดวงสมร นระทัด. เจ้าหน้าที่ Famer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×