พืชไร่
การจัดการพืชไร่
การป้องกันแมลงศัตรูในโรงเก็บเข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ธัญพืชด้วยน้ำมันละหุ่ง
11 มกราคม 2556
1,962
ละหุ่ง ละหุ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับมันสำปะหลัง และยางพารา อีกทั้งยังเป็นเป็นพืชน้ำมันที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย น้ำมันละหุ่งมีคุณสมบัติที่ดี คือ ไม่แห้งง่าย มีความเหนียว และหนืด ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น ๆ
วัทีมงานรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz ลงพื้นที่พบคุณสงคราม นาคท่าโพธิ์ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 7/6 หมู่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ประกอบอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่เดียวกันที่มีทั้งปลูก ผลไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว บนเนื้อที่ 12 ไร่ ซึ่งคุณสงคราม ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นการทำเกษตรแบบพอเพียง

ปัจจุบันนี้คุณสงครามได้พัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นศูนย์ถ่ายทอดเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียงให้กับคนอื่น โดยใช้หลักการคิด การบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประโยชน์มากที่สุด แต่ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของคุณสงครามที่ได้คิดค้นขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักที่คิดค้นขึ้นเอง และเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมากมายก็ถือว่าเป็นตัวแทนเกษตรกรคนหนึ่งที่มีความรู้ด้านการเกษตรมากมายจึงได้แนะนำภูมิปัญญาชาวบ้านวีธีการใช้น้ำมันจากเมล็ดละหุ่งป้องกันแมลงเข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ธัยพืชได้ดังนี้
++ วิธีการ ++

นำเมล็ดละหุ่งบดให้ละเอียด แล้วคั้นเอาส่วนของน้ำมันมาคลุกเมล็ดถั่วเขียว สามารถยับยั้งการวางไข่ และการฟักไข่ของด้วงถั่วเขียวได้ 100 % และ สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ได้นานมากกว่า 6 เดือน โดยไม่มีศัตรูพืชรบกวนและน้ำมันละหุ่งจำนวน 5 ซีซี คลุกเมล็ดข้าวโพดหรือข้าวฟ่าง จำนวน 1 กิโลกรัม สามารถป้องกันการเข้ามาทำลายของด้วงงวงข้าว ด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง ผีเสื้อข้าวสารได้ผลดี

เรียบเรียงโดย : ฤชากร กวยะปาณิก. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สงคราม นาคท่าโพธิ์. สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-28°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-30°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×