ทุ่งรวงทอง
สูตรบำรุงข้าวช่วงตั้งท้องและออกรวง
ทีมรักบ้านเกิด 26 มีนาคม 2556
ปัจจุบันเกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยยาในราคาแพง เป็นสาเหตุให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น วันนี้เราจึงนำเอาสูตรบำรุงข้าวช่วงตั้งท้องและออกรวงที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มาก ดังข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมงาน FARMER สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ได้พบกับคุณสุกัญญา เจริญพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาอาณาจักรโยนกล้านา (ร.ร.ชาวนาป่าสักน้อย) ต.ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งมีเปิดสอนเกษตรกรผู้สนใจ หันมาเรียนรู้และรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยยา ฮอร์โมนต่างๆ ที่มีราคาแพง จึงได้สูตรดังกล่าวนี้ขึ้นมาด้วยวิธีการง่ายดังต่อไปนี้
แชร์
2,000
สูตรบำรุงข้าวช่วงตั้งท้องและออกรวง

1.น้ำ 200 ลิตร
2.จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 แก้ว หรือ ครึ่งลิตร
3.ฮอร์โมนไข่ 1 แก้ว หรือ ครึ่งลิตร
4.ฮอร์โมนเร่ง 1 แก้ว หรือครึ่งลิตร
5.เครื่องดื่มชูกำลัง 4 ขวด (กระทิงแดง,คาราบาวแดง)

วิธีการทำ/นำไปใช้
- นำวัตถุดิบที่ได้มาผสมให้เข้ากันก่อนนำไปฉีดพ่นให้ทั่วนาข้าว
- ใช้ฉีดพ่นต้นข้าวในตอนเช้าหรือเย็น 2-3 ครั้ง

ครั้งที่1 ช่วงข้าวตั้งท้อง
ครั้งที่2 ช่วงข้าวเริ่มออกรวง ไร่ละ 2-3 รวง
ครั้งที่ 3 ช่วงข้าวน้ำนม

**น้ำหมักแกนกล้วยหรือฮอร์โมนเร่งยาว มีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมดังนี้
-แกนกล้วย(หลังตัดเครือแล้ว)3 กิโลกรัม
-กากน้ำตาล1 กิโลกรัม

วิธีการทำ
-นำแกนกล้วยที่ได้มา หั่น,สับ,ตำให้ละเอียดก่อนที่จะนำลงถังหมัก
-เทกากน้ำตาลลงผสมในถังหมักคนให้เข้ากัน หมักไว้14วัน กรองเอาน้ำมาใช้ได้


ประโยชน์
1.สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิม 300-500 กิโลกรัมต่อไร่
2.ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.ลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ปุ๋ยยาหรือสารเคมีกับนาข้าว
4.ต้นข้าวกินปุ๋ยได้ดีสามารถตอบสนองกับปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เหมาะสำหรับผู้สนใจในการเริ่มต้นทำนาอินทรีย์

เรียบเรียงโดย: พูนศักดิ์ ศรีสุทธา เจ้าหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุกัญญา เจริญพร. สัมภาษณ์,9 มกราคม 2556
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×